STROKOVNJAKINJA ZA PREHRANO ŠPELA BUŽINEL: Kaj naj jedo vrtčevski otroci?

Koper

Prehrana ima velik vpliv na telesni razvoj in zdravje predšolskih otrok, kar se odraža tudi kasneje v njihovem življenju. Kljub spreminjajočim se prehranjevalnim vzorcem v predšolskem obdobju za prehrano predšolskih otrok veljajo splošne smernice uravnotežene prehrane.

"Zelo pomembno je redno uživanje štiri do pet dnevnih obrokov, saj imajo predšolski otroci potrebe po energijskem vnosu, vnosu mikro- in makrohranil ter tekočine. Vzgojitelji morajo biti pozorni predvsem na zadostno pitje otrok in jim redno ponujati vodo ali nesladkane čaje," je v okviru gostujočega predavanja študentom 2. letnika vis. strok. štud. prog. Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti UP izpostavila Špela Bužinel, mag. inženir prehrane.

Pri skrbi za zdravje predšolskih otrok je pomembno tudi poznavanje lestvice silhuet postav mlajših otrok, kar je lahko merilo za prepoznavanje znakov prehranjevalnih težav. Ker je ena od nalog vzgojitelja pri prehrani vrtčevskih otrok postrežba obrokov, so si študentje ogledali tudi primere uravnoteženo sestavljenih obrokov, ki služijo kot vodilo pri ustrezni razdelitvi hrane.

Z gostujočega predavanja

Pri tem je Špela Bužinel poudarila: "Pomembno je, da se tako starši kot vzgojitelji in drugo osebje v vrtcih, ki je vpeto v prehranjevanje otrok, skupaj zavzemajo za njihove ustrezne prehranske navade, saj to dolgoročno vpliva na njihovo zdravje in znižuje tveganje za razvoj različnih bolezni."

Skrb vzgojiteljev za zdravje otrok

Kljub temu da vzgojitelji nimajo vpliva na sestavo jedilnikov in pripravo hrane, je njihova vloga pri prehrani otrok prav tako pomembna v smislu vzgoje higiene prehrane, spodbujanja umirjenosti in samostojnosti pri hranjenju, ohranjanja dobrega vzdušja in vzgoje kulturnega vedenja pri mizi, spodbujanja žvečenja in preizkušanja različnih živil, krepitve pozitivnega odnosa do zdrave skozi vrtčevski kurikulum …

Pozorni morajo biti na ustrezno spodbujanje otrok k prehranjevanju, tj. brez primerjanja in s spodbujanjem, a brez siljenja otrok. Ravnati morajo razumevajoče in obzirno, hrane nikakor ne smejo uporabljati kot vzgojno sredstvo. Naloga vzgojiteljev je tudi upoštevanje otrokovih prehranskih omejitev.

Predvsem je to pomembno pri otrocih s posebnimi bolezenskimi stanji, ki imajo na podlagi zdravniškega potrdila predpisano dietno prehrano. V tovrstnih primerih je za zagotavljanje ustrezne diete ključno sodelovanje med starši, zdravniških osebjem in vsemi strokovnimi delavci vrtca. 

Zato je potrebno bodoče vzgojitelje opozoriti, da je ozaveščenost vzgojiteljev na področju prehrane predšolskih otrok, sploh v povezavi z dietno prehrano, žal pomanjkljiva in odvisna od njih samih. Pomembno je, da otroka z dietno prehrano v skupini ne izpostavljajo, ampak se skupaj pogovorijo o bolezni vrstnika.

V primeru alergij

Glede na to, da je dietna prehrana najpogosteje predpisana za otroke z alergijo na določene sestavine živil (predvsem na kravje mleko, jajca, arašide, oreščke, sojo, žita in ribe), se vzgojitelji morajo zavedati, da lahko že najmanjša količina alergena pomeni hude zaplete in vedno obstaja nevarnost nenamernega zaužitja alergena.

Zato morajo biti zelo pozorni na otroka z alergijo na hrano in se vedno prepričati, da je neko živilo varno zanj, preden mu ga ponudijo. V primeru, da se pri otroku pojavijo predstavljeni znaki alergijskega izbruha, mu morajo vzgojitelji pomagati z vsem svojim znanjem in obvezno obvestiti starše.