Stanovalce pogrele visoke cene ogrevanja

Goriška

Zaradi previsokih stroškov ogrevanja in neukrepanja odgovornih se je kar 1519 besnih Novogoričanov podpisalo pod peticijo, s katero zahtevajo menjavo nadzornega sveta podjetja Kenog ter razrešitev direktorja Marka Bucika.

Da je ogrevanje predrago, stanovalci blokov, priključenih na daljinsko ogrevanje, opozarjajo že zelo dolgo, za drage položnice pa naj bi bil kriv monopol, ki ga ima podjetje Kenog. Peticijo proti občinskemu odloku o urejanju in oskrbi s toplotno energijo so zato stanovalci napisali že pred časom. Do majhne pocenitve ogrevanja je sicer prišlo, a le zaradi padca cen zemeljskega plina.

Stanovalci so že več časa opozarjali na domnevno previsoke stroške podjetja Kenog. Mestni svet je na pobudo stanovalcev zato imenoval komisijo, ki je preverila letno poročilo Kenoga in ugotovila, da so tako fiksni kot variabilni stroški previsoki.

Stroške bi lahko znižali za 15 odstotkov

Komisija je ugotovila, da bi Kenog z racionalizacijo in optimizacijo svojih delavnih procesov fiksne stroške ogrevanja lahko znižal za 15 odstotkov. V predlogu pa je komisija Kenogu še predlagala prehod na obnovljive vire ogrevanja, predvsem lesno biomaso.

Rezultate s poročila je komisija mestnemu svetu predstavila na prejšnji seji. V komisiji so svetnikom predlagali, da če Kenog ni sposoben izpeljati racionalizacije, naj svetniki imenujejo novo upravo podjetja. Do kakršnegakoli glasovanja ni prišlo, saj so svetniki za tako pomembno odločitev želeli slišati tudi argumente vodstva podjetja in ne zgolj argumente predsednika komisije.

Naveličani čakanja

Odločitev, da si bo mestni svet vzel še mesec časa, je močno razjarila stanovalce, ki so se združili v civilno iniciativo Za pravice meščanov Nove Gorice. Podpisniki pobude zahtevajo zamenjavo nadzornikov in razrešitev direktorja Kenoga. Vroča zgodba o ogrevanju pa bo lahko stanovalce grela vsaj še do naslednje seje sveta MO Nova Gorica, ko bodo svetnikom svoje argumente predstavili tudi odgovorni iz podjetja Kenog.

Deli novico: