Nadzor svečarjev, cvetličarjev, vrtnarjev in vulkanizerjev odkril 104 kršitve

Cariniki mobilnih enot so od 16. oktobra do 11. novembra opravili 1118 pregledov pri svečarjih, cvetličarjih, vrtnarjih in vulkanizerjih. Odkrili so 104 kršitve zakonodaje, ugotovitve pa bodo obravnavane v okviru inšpekcijskega nadzora. Aktivnosti v boju proti sivi ekonomiji se nadaljujejo, so sporočili iz carinske uprave.

Carinski mobilni oddelki so v minulem mesecu v okviru okrepljenega sodelovanja med carinsko in davčno upravo poostreno nadzirali svečarje, cvetličarje in vrtnarje, v novembru pa še vulkanizerje. Pri tem so opravili 133 pregledov pri svečarjih, 505 pri cvetličarjih in vrtnarjih ter 480 pri vulkanizerjih.

V poostrenih pregledih so pozornost namenili ustrezni registraciji ponudnikov storitev, oddajanju obračunov za davek registriranih zavezancev, plačevanju davkov, izdajanju računov za gotovinski promet ter brisanju evidentiranega prometa s pomočjo računalniških blagajn in s tem izkazovanju napačnih podatkov v obračunih.

Preventivni obiski

Cariniki so med preventivnimi obiski predvsem informirali zavezance in njihove stranke. Zavezance so seznanjali z njihovimi davčnimi obveznostmi, aktivnostmi in možnimi ukrepi obeh uprav ter s spremembami zakonodaje pri gotovinskem poslovanju. Opravili so tudi okoljsko davčno kontrolo po uredbah o okoljskih dajatvah za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, izrabljenih gum, uporabe mazalnih olj in tekočin, za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Poostreni inšpekcijski pregledi in trošarinske kontrole

Carinske mobilne enote nadaljujejo preventivne obiske gostinskih lokalov in opozarjajo na obvezno izdajanje računov. Opravljajo tudi poostrene inšpekcijske preglede in trošarinske kontrole (prodaja cigaret in alkoholnih pijač), so navedli v carinski upravi.

lovimo kurje tatove a ..... |  14 .11. 2013 ob  17: 14
Delo s katerim se sedaj dokazujejo davkarji je milo rečeno nabiranje limozine in nabijanje števila opravljenih inšpekcijskih kontrol. Pa to kar delate je smešno in sramotno. Spravljate se na davčne zavezance, ki životarijo in ne vidijo svetlega izhoda na koncu tunela. Na drugi strani pa se vam gospoda dacarji pravi davčni utajevalci smejejo in si manejo roke, ob tem bodo pa zagotovo koga od vodilnih na Dursu nagradili s primerno barvo kuverte, kjer bo nekaj šušljalo. Ja ja prav ste razmeli evrčki šušljajo.

Kontrola blagajniškega poslovanja na način, ki ga izvja DURSova inšpekcija je NEZAKONIT, saj nikjer ni z nobenim predpisom določeno, da morajo zavezanci v svojem blagajniškem poslovanju (evidentiranje prometa preko blagne) zagotavljati "X" obračuna tj tako imenovani vmesni obračun. To so ostale fore iz stare YU, ki pa se jih še vedno uporablja.

Torej davčni zavezanci dajem vam brezplačen nasvet: Davčemu inšpektorju niste dolžni narediti "X" obračuna, ker ga noben SLO veljavni predpis ne nalaga, kot obveznega in sestavni del blagajniškega evidentiranja prometa preko registerske blagajne. Ves promet ste dolžni evidentirati preko reg. blagajne, gostu izdati račun in na koncu obratovalnega časa naredite "Z" obračun, ki je zaključek in sesštevek dnevnega poslovanja.

Če imate vgrajen oziroma v rečunalniškem programu narejen "X" obračun takoj zahtevajte od avtorja prgrama naj vam obrazloži kateri predpis zaukazuje "X" obračun. Odgovora nimajo, zato naj ga ukinejo oz. izbrišejo.
Če imate mehansko blagajno pa od prodajalca zahtevajte, da to operacijo blokira.

Davkarju niste dolžni šteti denarja v blagajni niti imeti neke lističe o višini menjalnega drobiža. Če davkar vzame v roke vaš trenutni evrski dnevni iztržek in sam šteje mora to navesti v zapisniku, tu pa se lahko zgodijo razne zgodbice, tudi tiste, da vam je kdo kaj sunil, saj veste kaj to pomeni.

Da ne bo pomote, osebno sem za inšpekcijski nadzor, ki pa mora biti zakonit v vseh pogledih, davčni zavezanec nikakor ne sme biti poligon za izćivljanje davčnih in carinskih uslužbencev. SE pa vidi iz dela na terenu, da carinski uslužbenci veliko bolj razumejo stanje v državi, kot pa nekateri pobesneli inšpektorji, ki za tri eur razlike kaznujejo zavezanca z nekaj 100,00 eur. Zaradi slednjega bi morala takoj leteti s položaja vodja davčne inšpekcije in direktor davčnega urada, ker sta ona dva prava zadlžena za zakonito izvajanje predpisov s strani njunih podrejenih.
Bepo |  13 .11. 2013 ob  21: 20
Kakšen izplen davkarije bo glede na število ulovljenih prekrškarjev in kakšo višino protipravno korist so si ti "podleži" pridobili? Ekonomski pokazatelji bi morali upravičiti take inšpekcijske posege. Verjetno bi to pokazalo ....