Z novembrom posebne olajšave za zaposlovanje mladih brezposelnih

Slovenija

Z novembrom v veljavo stopa ukrep, ki bo delodajalce, ki bodo za nedoločen čas zaposlili brezposelnega, mlajšega od 30 let, prvi dve leti oprostil plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in za primer brezposelnosti. Ukrep bo na voljo do konca leta 2014.

Zaposlitev za dve leti

Na zavodu za zaposlovanje so sredi oktobra spomnili, da lahko delodajalci oprostitev plačila prispevkov uveljavijo, če za nedoločen čas zaposlijo brezposelne, mlajše od 30 let, ki so najmanj tri mesece neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Takšna pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v obdobju med 1. novembrom letos in 31. decembrom 2014.

Delodajalci lahko oprostitev plačila prispevkov uveljavljajo za prvi dve leti zaposlitve mladega delavca, zaposlitev pa morajo neprekinjeno ohraniti najmanj 24 mesecev.

Sankcije

Če bo zaposlitev mladi osebi po volji delodajalca prenehala predčasno, bo delodajalec dolžan za nazaj plačati vse prispevke, ki jih je bo po zakonu oproščen. Če bo redno odpoved podal delavec, ki si bo denimo našel novo službo, pa to za delodajalca ne bo imelo posledic.

Podjetja morajo sicer oprostitev plačila prispevkov uveljavljati pri Davčni upravi RS (Durs), ki je pristojna za to področje, so pojasnili na zavodu.

Izpostavili so še, da imajo mladi, za katere bodo delodajalci uveljavljali oprostitev plačila prispevkov, enak obseg pravic iz navedenih socialnih zavarovanj, kot če bi bili prispevki delodajalca za socialno varnost dejansko plačani.

Več varovalk

Na ukrep pa so vezane tudi nekatere varovalke. Do spodbude so tako upravičeni le delodajalci, ki zadnje tri mesece pred zaposlitvijo mlajšega delavca niso začeli postopka za odpoved pogodbe o zaposlitvi oz. niso odpovedali pogodbe delavcem iz poslovnih razlogov.

Poleg tega ti delodajalci ne smejo imeti blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni, v zadnjih šestih mesecih pred zaposlitvijo mlajšega delavca pa morajo redno izplačevati plače in prispevke.

5000 več zaposlitev

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjujejo, da bo s pomočjo spodbude na letni ravni na novo zaposlenih 25.000 mladih, od tega 7000 za nedoločen čas. Lani je bilo medtem sklenjenih 20.000 novih zaposlitev mladih, od tega skoraj 90 odstotkov za določen čas.

Najnovejša olajšava za delodajalce je del julija sprejetega zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva.

"Gre za enega sistemsko pomembnejših zakonov," ocenjuje ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Kot pravi, želijo z njim doseči povečanje deleža zaposlenih mladih, hkrati pa tudi povečanje deleža zaposlitev za nedoločen čas. Mladim je po njenih besedah treba dati priložnost, posebej v luči, da je Slovenija lani beležila najvišji porast stopnje brezposelnosti med mladimi v vsej EU.

Mladi zadovoljni

Novosti pozdravljajo tudi drugi deležniki. Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) poudarjajo, da je ukrep za mlade v teh časih ustrezen in potreben, pa čeprav je začasne narave. Prepričani so namreč, da je položaj na področju brezposelnosti te ciljne skupine v Sloveniji alarmanten.

Podobno kot pri projektu subvencioniranja zaposlitev za mlade brezposelne Prvi izziv pa bodo po oceni MSS tudi tokrat zaposlovali predvsem tisti delodajalci, ki bi to počeli tudi sicer.

V luči dolgoročnega reševanja problema brezposelnosti mladih pri nas izpostavljajo tudi potrebo po sistemskih spremembah na področju izobraževanja in trga dela.

Delodajalci predlagajo dodatne ukrepe

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) medtem pričakujejo pozitivne učinke novega ukrepa, pravijo pa, da jih je trenutno težko ovrednotiti. "Treba je namreč opozoriti, da so delodajalci do spodbud upravičeni le v primeru, da mlado brezposelno osebo zaposlijo za nedoločen čas. Za takšno obliko zaposlitve pa se v času negotovih gospodarskih razmer težje odločajo," izpostavljajo.

Če se bo izkazalo, da bo imel ukrep pomemben učinek na zaposlovanje mladih, GZS pričakuje, da bo država ukrep podaljšala.

Zbornica glede zaposlovanja mladih sicer predlaga še ukrepe za ponovno oživitev vajeništva oziroma pripravništva v praksi in sprejetje programa, ki bo omogočil, da se mladi v štirih mesecih po zaključku šolanja zaposlijo ali usposabljajo, s čimer se jim povečajo nadaljnje zaposlitvene možnosti. Predlaga tudi, da se sredstva programov Erasmus in Leonardo da Vinci usmerijo v prakso v podjetjih in da se spodbuja podjetništvo pri mladih.

Visoka brezposelnost mladih

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je bila stopnja brezposelnih mladih v Sloveniji v drugem trimesečju 25-odstotna. Državni statistični urad pa denimo navaja, da je bilo julija samo v starostni skupini od 25 do 29 let uradno brez dela 17,4 odstotka ljudi.

protestnik |  02 .11. 2013 ob  11: 03
samo norca se delajo iz ljudi in kradejo drzavljanom denar, ker dobijo poceni delovno silo. Ce bi hoteli zaposliti ljudi, bi nasli druge nacine, toda nimajo interesa, ker raje vidijo lacne ljudi.