Durs nad svečarje, cvetličarje, vrtnarje in vulkanizerje

Davčna uprava RS (Durs) je napovedala, da bo v prihodnjih tednih poostreno nadzirala svečarje, cvetličarje in vrtnarje, novembra pa še vulkanizerje. Nadzore v okviru svojih pristojnosti bodo opravljali tudi cariniki mobilnih enot, obe upravi pa bosta hkrati izvajali preventivne obiske s ciljem informiranja in zbiranja informacij.

V nadzorih bo pozornost namenjena ustrezni registraciji ponudnikov storitev, neoddajanju obračunov davka s strani registriranih zavezancev, neizdajanju računov za opravljen gotovinski promet ter brisanju evidentiranega prometa s pomočjo računalniških blagajn, so sporočili iz Dursa.

V primeru hujših kršitev zakonodaje bo davčna uprava uporabila pooblastila prepovedi opravljanja dejavnosti. Zavezance bo informirala o njihovih obveznostih za davek, o vseh aktivnostih in možnih ukrepih Dursa in carinske uprave na tem področju ter o spremembi zakonodaje na področju gotovinskega poslovanja.

Medtem bodo carinske mobilne enote v naslednjih tednih nadaljevale utečene aktivnosti v boju proti sivi ekonomiji. Preventivno bodo obiskovale davčne zavezance, predvsem gostinske lokale, opozarjale na obvezno izdajanje računov in izvajale trošarinske kontrole (prodaja cigaret in alkoholnih pijač).

Pri svečarjih, cvetličarjih, vrtnarjih in vulkanizerjih bodo opravljali tudi okoljsko davčno kontrolo, in sicer po uredbah o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, izrabljenih gum, zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ter kontrolo namenske uporabe goriva v prevoznih sredstvih in delovnih strojih zavezancev.

paste - ali se motim |  15 .11. 2013 ob  13: 02

@lovimo kurje tatove a ..... | včeraj ob 17:14


Delo s katerim se sedaj dokazujejo davkarji je milo rečeno nabiranje limozine (vbogajme) in statistično nabijanje števila opravljenih inšpekcijskih kontrol. Pa to kar delate je smešno in sramotno. Spravljate se na davčne zavezance, ki životarijo in ne vidijo svetlega izhoda na koncu tunela. Na drugi strani pa se vam gospoda dacarji pravi davčni utajevalci smejejo in si manejo roke, ob tem bodo pa zagotovo koga od vodilnih na Dursu nagradili s primerno barvo kuverte, kjer bo nekaj šušljalo. Ja ja prav ste razmeli evrčki šušljajo.

Kontrola blagajniškega poslovanja na način, ki ga izvaja DURSova inšpekcija je NEZAKONIT, saj nikjer ni z nobenim predpisom določeno, da morajo zavezanci v svojem blagajniškem poslovanju (evidentiranje prometa preko blagne) zagotavljati "X" obračuna tj tako imenovani vmesni obračun. To so ostale fore iz stare YU, ki pa se jih še vedno uporablja. In še takrat so veljale zaradi izmenskega inventurnega popisa!

Torej davčni zavezanci dajem vam brezplačen nasvet: Davčemu inšpektorju niste dolžni narediti "X" obračuna, ker ga noben SLO veljavni predpis ne nalaga, kot obveznega in sestavni del blagajniškega evidentiranja prometa preko registerske blagajne. Ves promet pa ste dolžni evidentirati preko reg. blagajne, gostu izdati račun in na koncu obratovalnega časa naredite "Z" obračun, ki je zaključek in sesštevek dnevnega poslovanja.

Če imate vgrajen oziroma v rečunalniškem programu narejen "X" obračun takoj zahtevajte od avtorja prgrama naj vam obrazloži kateri predpis zaukazuje "X" obračun. Odgovora nimajo, zato naj ga ukinejo oz. izbrišejo.
Če imate mehansko blagajno pa od prodajalca zahtevajte, da to operacijo blokira.

Davkarju niste dolžni šteti denarja v blagajni niti imeti neke lističe o višini menjalnega drobiža. Če davkar vzame v roke vaš trenutni evrski dnevni iztržek in sam šteje mora to navesti v zapisniku, tu pa se lahko zgodijo razne zgodbice, tudi tiste, da vam je kdo kaj sunil, saj veste kaj to pomeni.

Da ne bo pomote, osebno sem za inšpekcijski nadzor, ki pa mora biti zakonit v vseh pogledih, davčni zavezanec nikakor ne sme biti poligon za izćivljanje davčnih in carinskih uslužbencev. SE pa vidi iz dela na terenu, da carinski uslužbenci veliko bolj razumejo stanje v državi, kot pa nekateri pobesneli inšpektorji, ki za tri eur razlike kaznujejo zavezanca z nekaj 100,00 eur. Zaradi slednjega bi morala takoj leteti s položaja vodja davčne inšpekcije in direktor davčnega urada, ker sta ona dva prava zadlžena za zakonito izvajanje predpisov s strani njunih podrejenih.