Davčna uprava poostreno nad vulkanizerje

Davčna uprava RS (Durs) je v preteklih tednih poostreno nadzirala svečarje, cvetličarje in vrtnarje, do konca meseca pa bodo poostreno nadzirali vulkanizerje. V preteklosti so pri dejavnostih svečarjev, cvetličarjev in vrtnarjev ugotovili nepravilnosti v skoraj 40 odstotkih vseh nadzorov, v zadnjem mesecu v slabih šestih odstotkih.

Inšpektorji Dursa so v zadnjem mesecu pri dejavnostih svečarjev, cvetličarjev in vrtnarjev opravili 224 davčnih nadzorov, kršitve pa so ugotovili v 13 primerih, so danes sporočili iz davčne uprave.

Inšpektorji so preverjali predvsem izdajanje računov, blagajniško poslovanje, delo na črno, izvajali pa so tudi popis zalog in podatke primerjali s podatki v knjigovodskih evidencah in poslovnih knjigah.

Ugotovili neizdajanje računov

Med kršitvami so inšpektorji ugotovili neizdajanje računov, izdajo neustreznih računov, nepravilnosti pri blagajniškem poslovanju ter neustrezne evidence, izdali pa so tudi štiri upravne odločbe zaradi ugotovljenega dela na črno.

Stopnja prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti v omenjenih dejavnostih je tako bistveno višja kot v preteklih letih, kar na Dursu pripisujejo preventivnemu delovanju z informiranjem davčnih zavezancev, napovedanim poostrenim davčnim nadzorom ter večjemu zavedanju državljanov, da lahko vsak posameznik vpliva na zmanjševanje davčnih utaj in obvladovanje sive ekonomije.

V novembru bo poostren nadzor usmerjen na vulkanizerje

Pozornost bo namenjena ustrezni registraciji ponudnikov storitev, neoddajanju obračunov davka s strani registriranih zavezancev, neplačevanju davkov, neizdajanju računov ter brisanju evidentiranega prometa. V primeru hujših kršitev zakonodaje bo davčna uprava uporabila tudi pooblastila prepovedi opravljanja dejavnosti.

Predstavniki carinske uprave pa bodo opravljali okoljsko davčno kontrolo, in sicer po uredbah o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, izrabljenih gum, zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in kontrolo namenske uporabe goriva v prevoznih sredstvih in delovnih strojih zavezancev.