Prek aplikacije lahko sporočite napake pri delovanju javne razsvetljave

Piran

Od danes lahko napake pri delovanju javne razsvetljave v Piranu sporočite preko aplikacije.

Občina Piran je oktobra z ljubljanskim podjetjem Javna razsvetljava podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave. Ker koncesijska pogodba stopi v veljavo danes, je tako na volju tudi spletna aplikacija za prijavo morebitne napake na delovanju omrežja javne razsvetljave v občini Piran, in sicer na spletni strani http://www.jrl.si/prijava-napak. Poleg tega lahko občanke in občani morebitne napake sporočijo še na telefonsko številko 01/58-63-600 ali po e pošti na napake@jrl.si.

"Uporabnik storitev gospodarske javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe pritoži tako koncesionarju kot koncedentu (Občina Piran), če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju z Odlokom kot koncesijskim aktom oz. če meni, da ne dosega standardov trajnega, rednega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev vsem uporabnikom pod enakimi pogoji," so še sporočili iz piranske občine.