Nova avtocestna priložnost za razvoj turistične destinacije

Goriška

Potem ko je družba Avtovie Venete novo avtocesto med Gorico in Vilešem namembnosti predala že v oktobru, so danes na sedežu družbe SDAG, na tovornem postajališču v Gorici, javnosti uradno predstavili uresničitev pomembnega cestno–infrastrukturnega projekta. Neposredna avtocestna povezava med Slovenijo in Italijo je za Goriško izjemnega pomena.

Nova povezava med Gorico in Vilešem, avtocesta A34, s 17 kilometri dolžine neposredno povezuje pokrajino Furlanijo - Julijsko krajino z Goriško, hkrati pa vzpostavlja nov tranzitni koridor med vzhodno in zahodno Evropo. V družbi Autovie Venete izpostavljajo, da je nova avtocesta sodobno in varno zgrajena, sledi smernicam naravi prijaznih gradenj, hkrati pa prinaša nove priložnosti za širše gospodarske, socialne in turistične koristi.   

Enostavna dostopnost velja ob celovitosti in prepoznavnosti ponudbe za eno ključnih tržnih prednosti vsake turistične destinacije. V družbi Hit zato poudarjajo, da avtocestna povezana ni pomembna le za dnevne migracije oz. goste, ki v Novo Gorico ter Hitove igralniško-zabaviščne centre in hotele prihajajo iz bližnjih italijanskih pokrajin, tudi z avtobusnimi prevozi v organiziranih skupinah, temveč je možnost hitrega dostopa do Nove Gorice ključna tudi v primeru prihodov gostov na letališči v Ronkah in Benetkah.

Navadno gre za zahtevnejše goste z oddaljenih trgov, ki jim prosti čas predstavlja veliko vrednoto, prav tako pa je časovna dimenzija eden izmed odločilnih argumentov pri organizaciji večjih poslovnih oz. mednarodnih konferenčnih dogodkov. Eden takih se na Goriškem obeta že prihodnjo pomlad, ko bo Hitov igralniško-zabaviščni center Perla gostil Slovensko turistično borzo, ki velja za največji poslovni dogodek slovenskega turizma.

Priložnosti vidi tudi italijanska stran

Na današnji predstavitvi je zbrane nagovorila tudi Debora Serracchiani, predsednica avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, ki je posebej izpostavila pomen mednarodnega povezovanja in širšega obsega učinkov nove avtocestne povezave. Priložnosti za tovrstna sodelovanja se posebej kažejo tudi na turističnem področju, pri čemer družba Hit svojo proaktivno vlogo izpostavlja z novimi projekti.

Nazadnje je prav na pobudo družbe Hit zaživelo novo sodelovanje s slovensko agencijo SPIRIT in italijansko agencijo Turismo FVG s skupnim ciljem trženja čezmejnih tematskih turističnih paketov, ki ob bližajoči stoletnici povezujejo območja, ki jih je zaznamovala prva svetovna vojna. V družbi Hit še dodajajo, da se z novo avtocesto zbližujeta tudi ključni Hitovi destinaciji, Nova Gorica in Kranjska Gora.

Deli novico: