ZA VEČJO KAKOVOST BIVANJA: V ZD Izola uradna otvoritev demenci prijazne točke

Izola

V Zdravstvenem Domu (ZD) Izola bo ta petek zaživela demenci prijazna točka. Na pot jo bosta pospremila direktor Zdravstvenega doma Izola Evgenij Komljanec in predsednica Spominčice Štefanija L. Zlobec.

Evgenij Komljanec

"Ohranjanje dostojanstva in aktivne vloge v skupnosti ter spoštovanje so ključni dejavniki ohranjanja samostojnosti in integritete oseb z demenco, kot tudi zmanjševanja stigme," poudarja direktor ZD Izola Evgenij Komljanec. V okviru oblikovanja demenci prijaznega okolja bo kot ena od podpornih aktivnosti vzpostavljena demenci prijazna točka, s katero želimo v ZD Izola zagotavljati vključenost in opolnomočenje oseb z demenco ter njihovih svojcev. "Želimo vzpostaviti točko, kjer bosta do oseb z demenco prijazna že sprejem in čakalnica, kjer se bodo osebe z demenco in starejši počutili kakovostno obravnavane in varne."

Namen demenci prijaznih točk je namreč ozaveščati javnost o tej bolezni možganskih celic in pomagati osebam z demenco in njihovim svojcem. Na demenci prijazno točko bodo lahko prišle po informacije zlasti osebe v zgodnji fazi bolezni, ko so še samostojne in aktivne, njihovi svojci in tudi drugi, kot so zaposleni, ki imajo pri svojem delu veliko stikov s strankami, med katerimi so tudi osebe z demenco. Tovrstne točke bodo nudile tudi pomoč osebam z demenco, saj se pogosto zgodi, da se izgubijo in ne najdejo poti domov, saj ne prepoznajo okolice, v kateri živijo.

V okviru projekta Za demenci prijazno skupnost so v ZD Izola v sodelovanju z društvom Spominčica ob velikem zanimanju izvedli več usposabljanj za strokovne delavce in sodelavce ter za občane, v mesecu septembru si sledijo še seminarji za strokovno osebje in seminarji v obliki delavnic Alzheimer Cafe za osebe z demenco, na katere bodo povabljeni svojci, prostovoljci in neformalni oskrbovalci.


Znaki demence so, denimo, postopna izguba spomina, težave pri govoru (iskanje pravih besed), osebnostne in vedenjske spremembe, upad intelektualnih funkcij, nezmožnost presoje in organizacije, težave pri vsakodnevnih opravilih, neskončno ponavljanje enih in istih vprašanj, … "Vsako pozabljanje še ni demenca! O demenci govorimo takrat, ko so prvi znaki tako pogosti, da motijo posameznikovo vsakdanje življenje," poudarjajo v ZD Izola.

Deli novico: