V LIVADAH GRADIJO KROŽIŠČE: Občina bo uredila še kolesarsko stezo in pešpot, drevored pinij bo ostal (FOTO)

Izola

V Livadah poteka izgradnja enopasovnega krožišča, s katerim bo promet bolj pretočen in upočasnjen. Obenem bo krožišče omogočalo tudi nov izhod iz mesta. Urejeni bosta še kolesarska steza in pešpot ter hortikulturna zasaditev, trenutno pa se izvajajo vsi vodi komunalne infrastrukture (za javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, vodovod, elektro- in telekomunikacije, plinovod).

Dela opravljata podjetji CPG Kolektor in Finali. Pogodbena vrednost znaša dobrih 1.150.000 evrov z DDV, od katerih bo dobrih 365.000 evrov sofinanciranih iz državnega proračuna in sredstev EU.

Zaključek izgradnje je predviden aprila.

Novo krožišče bo povezalo Prešernovo cesto, Leninovo ulico in novo izvedeno cesto "A" (v smeri Južne ceste) ter priključek Livade, s katerim bo zagotovljena navezava na Partizansko ulico.

Prav tako je občina veliko pozornost namenila ohranitvi drevoreda pinij. Hortikulturna ureditev je usklajena z zavodom za varstvo narave. Pri projektu sodeluje arborist, ki je izvedel raziskave rastišč dreves in pregledal njihovo obstoječe stanje. Odstranjene bodo štiri od predhodno predvidenih devetih pinij, na novo pa bo posajenih deset dreves.