SODELOVANJE MED VRTCEM KOPER IN MARJETICO KOPER: Praznujemo svetovni dan Zemlje

Koper

Dan Zemlje je letni dogodek, ki se praznuje 22. aprila, ko se odvijajo dogodki za osveščanje glede varovanja okolja na Zemlji. Prvi dan Zemlje je bil 22. aprila 1970, zdaj pa ga koordinira globalna mreža dneva Zemlje. Dogodek vsako leto obeležijo v več kot 192 državah.

Na Marjetici Koper so današnji dan Zemlje obeležili že včeraj z dogodkom v sodelovanju z Vrtcem Koper. Projekt 'Postani junak/junakinja' poteka že drugo leto zapored pod sloganom 'Poberi smet in reši svet!'.

V okolici vrtca so potekale čistilne akcije otrok, ki so jim predstavniki Marjetice Koper prikazali tudi, kako poteka praznjenje in odvoz odpadkov iz ekoloških otokov s tovornjakom za odvoz ter pranje zabojnikov za odpadke. Sledilo je kratko predavanje na temo pomena ločenega zbiranja odpadkov.

S projektom želijo otroke ozaveščati o pomenu ohranjanja in varovanja narave ter razvijati odgovoren odnos do okolja, v katerem živimo, s krepitvijo medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Na ta način želijo že v rani mladosti otrokom razložiti pomen ločenega zbiranja in nadaljnjih postopkov predelave in reciklaže različnih frakcij odpadkov.