PROF. DR. ANDREJA KUTNAR NA EVROPSKIH DNEVIH RAZISKAV IN INOVACIJ 2020: Nastopila bo kot edina znanstvenica iz Slovenije

Koper

Na vodilnem evropskem dogodku s področja raziskav in inovacij Evropski dnevi raziskav in inovacij 2020 (European Research and Innovation Days - R & I dnevi), ki jih organizira Evropska komisija med 22. in 24. septembrom 2020, bo kot edina znanstvenica iz Slovenije nastopila tudi prof. dr. Andreja Kutnar, redna profesorica na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) in direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE.

prof. dr. Andreja Kutnar

Dr. Andreja Kutnar bo nastopila 23. septembra v tematskem sklopu Sinergije: Nove priložnosti za umno izrabo financiranja R&I za povečanje njihovega učinka in vpliva (Synergies: New opportunities to leverage R&I funding and maximize impact), in sicer v 6. delu (hub 6) z naslovom Pametna implementacija in sinergije (Smart Implementation & Synergies). Dr. Andreja Kutnar bo v tem sklopu imela predstavitev z naslovom Primer dobre prakse uporabe financiranja raziskav in inovacij iz različnih virov (Best practice of complementary funding of R&I), v katerem bo govorila o učinkih komplementarnosti financiranja s strani mehanizma Widening in skladov za regionalni razvoj.

Dogodek Evropski dnevi raziskav in inovacij 2020 (R & I dnevi) na enem mestu združuje vse ključne evropske deležnike na področju raziskav in inovacij, od tvorcev javnih politik na nacionalni in EU ravni in raziskovalcev do podjetnikov in splošne javnosti. Program dogodka R & I dnevi 2020 je oblikovan v različnih vsebinskih sklopih, ki tvorijo glavne prihodnje izzive na področju raziskav in inovacij na ravni EU. Povezovalna tema letos odseva aktualno globalno stanje pandemije covid-19 in njenih posledic, ena ključnih aktivnosti pa bo namenjena tudi t. i. misijam v okviru bodočega programa Obzorje Evrope. Posebna pozornost bo namenjena tudi približevanju znanosti splošni javnosti.

Namen dogodka je v razpravi oblikovati izhodišča za prihodnost raziskovanja in inovacij v Evropi in širše. Letos bo dogodek virtualen, vključeval pa bo konferenco ter spletno razstavo Znanost je čudovita, znotraj katere bomo imeli priložnost spletnega klepeta z uveljavljenimi evropskimi raziskovalci.

Evropski dnevi raziskav in inovacij 2020 nudijo priložnost za oblikovanje povezav med najnovejšim znanstvenim raziskovanjem in ključnimi sodobnimi izzivi, zato bo pozornost namenjena aktualnim vprašanjem – od podnebnih sprememb do digitalnega sveta, torej aktualnim temam, ki oblikujejo prihodnost, v kateri želimo živeti. Dogodek poudarja sodelovanje in povezovanje posameznikov in strokovnjakov s številnih področij z namenom oblikovanja pozitivne prihodnosti.

Več informacij: