PO MNENJU VLADE PREDPISI NE OVIRAJO IZVAJANJA VOLITEV IN REFERENDUMOV: Za elektronsko glasovanje ni pravne podlage

Slovenija

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in zakona o lokalni samoupravi. Noben predpis, izdan na podlagi epidemioloških razmer v državi, ne ovira izvajanja referendumov in volitev, so sporočili po sredini seji vlade. Prav tako ni pravne podlage za izvedbo elektronskega glasovanja.

V zahtevi predlagatelj, Občinski svet občine Hoče-Slivnica, navaja, da sta zakona neustavna, ker ne urejata referenduma v času epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni.

Vlada je v sporočilu poudarila, da vladni odloki sprejeti zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom primarno določajo, da omejitve iz odlokov ne veljajo za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

Po mnenju vlade s formalnopravnega vidika ni ne dejanskih in ne pravnih ovir za izvedbo referendumov ali volitev, ker jih je ob upoštevanju ustreznih organizacijskih in higienskih priporočil dopustno izvesti. Pri tem so izpostavili, da je bilo v zadnjih mesecih v Sloveniji izvedenih več nadomestnih volitev, na primer županov v občini Starše in Mestni občini Velenje.

Druga trditev predlagatelja za oceno ustavnosti, ki naj bi dokazovala neustavnost omenjenih zakonov, se nanaša na domnevno onemogočanje samostojnega urejanja zadev, ki se nanašajo samo na prebivalce občine oziroma izvrševanja volilne pravice občanov. Kot so poudarili na vladi, ne glede na to, da gre za svetovalni referendum, ne gre za lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in se nanašajo samo na prebivalce občine.

Po oceni vlade je iz stališč predlagatelja razvidno, da vprašanje elektronskega glasovanja razume samo kot zgolj tehnično težavo. Veljavna volilna zakonodaja v splošnem ne predvideva oblik glasovanja, pri katerih se ne bi zahtevala osebna prisotnost volivca na volišču, predvsem pa ne določa spletnega oziroma internetnega elektronskega načina glasovanja. Za izvedbo elektronskega glasovanja torej ni pravne podlage, so poudarili na vladi.

Kot zagotavljajo, vlada ne odreka pravice občinskim organom, da ugotavljajo voljo prebivalcev glede katere koli vsebine, ki je za organe občine pomembna. Menijo pa, da bi v konkretnem primeru to lahko storili drugače, z uporabo metod kot sta na primer elektronsko posvetovanje ali brezplačne spletne ankete.

"Referendum je oblika neposredne demokracije, ki je ni mogoče prosto uporabiti, kadar bi želeli na volivce ali javnost narediti dober vtis. Lahko bi celo rekli, da bi šlo v primeru uporabe nezakonitega referenduma za zlorabo demokratičnih postopkov v politične namene. Gre za institut, katerega uporaba predpostavlja dosledno izpolnjevanje z zakonom določenih pogojev. Zato uporaba referendumov za vprašanja oziroma zadeve, ki jih lokalna oblast ne more predpisovati s splošnimi akti iz svoje izvirne pristojnosti in ki jih tudi izražanje volje lokalnega prebivalstva ne more spremeniti ter ne vplivajo na kakovost njihovega življenja v lokalni skupnosti, ni dovoljena," so še zapisali.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija