ODNOSI MED VERSKIMI SKUPNOSTMI NA SLOVENSKEM: O tem bo tekla beseda na prvem predavanju na temo medreligijskega dialoga

Slovenija

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper vabi na prvo v ciklu petih predavanj, ki se bodo odvila med novembrom 2019 in marcem 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Kot prvi bo 11. novembra spregovoril doc. dr. Gašper Mithans z Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper. Predstavil bo dialog in odnose med verskimi skupnostmi na Slovenskem.

Oktobra se je v okviru nacionalnega projekta ZRS Koper in Društva za primerjalno religiologijo z naslovom 'Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize', (ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS) že odvila okrogla miza 'Kritično razumevanje dinamike in kontekstov medreligijskega dialoga v Sloveniji', z novembrom pa se pričenja cikel petih predavanj, ki bodo trajala vse do marca prihodnje leto.

Prvo predavanje z naslovom 'Dialog in razhajanja med verskimi skupnostmi na Slovenskem v zgodovinskopolitični perspektivi' bo v ponedeljek, 11. novembra, pričelo pa se bo ob 18. uri. Predavatelj doc. dr. Gašper Mithans z Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper bo predstavil odnose med verskimi skupnostmi, ki so bili v zadnjih stotih letih ključno pogojevani s prevladujočim vplivom Katoliške cerkve in njenim "spopadom" z modernizacijo ter zlasti po drugi svetovni vojni z vlogo države, ki je v času socialističnega režima propagirala ateizacijo družbe. Hkrati lahko v tistem obdobju sledimo nesoglasjem, kot tudi več pobudam k sodelovanju med vodilnimi verskimi akterji, pa tudi med laiki, pri čemer ne gre spregledati neverujočih in religioznih oseb zunaj institucionalnih okvirjev.

Dr. Lenart Škof, dr. Gašper Mithans in dr. Nadja Furlan Štante

S predavateljem se bosta pogovarjala izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante (ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije) ter prof. dr. Lenart Škof (ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije), ki je hkrati predsednik Društva za primerjalno religiologijo.

Vsa predavanja bodo potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani. Naslednje bo 3. decembra 2019, sledila bodo še tri v prihodnjem letu, in sicer 13. januarja, 4. februarja in 3. marca.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija