POMEMBNO PRIZNANJE ZA RAZISKOVALCA ZRS KOPER: Egon Pelikan postal član Upravnega odbora ARRS

Koper

Vlada Republike Slovenije je na svoji 47. redni seji, ki je potekala 10. oktobra, imenovala nove člane in članice Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za mandatno dobo petih let. Med novoimenovanimi člani je tudi prof. dr. Egon Pelikan, raziskovalec Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper, ki je bil imenovan na predlog raziskovalnih organizacij.

Predstojnik Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper prof. dr. Egon Pelikan

Vlada RS je na četrtkovi seji imenovala sedem novih članov in članic Upravnega odbora ARRS za mandatno dobo petih let. Upravnemu odboru ARRS je namreč v mesecu juliju 2019 potekel mandat.

Med novoimenovanimi člani Upravnega odbora ARRS so štirje predstavniki oz. predstavnice ustanovitelja, in sicer dr. Emilija Stojmenova Duh, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, dr. Tonček Kregar, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, dr. Jana Kolar, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in dr. Justina Erčulj, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, ter dva predstavnika raziskovalnih organizacij, univerz in Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki sta dr. Egon Pelikan, na predlog raziskovalnih organizacij, in dr. Janez Bonča, na predlog raziskovalnih organizacij.

Med novoimenovanimi člani pa je tudi ena predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnosti. To je dr. Marta Klanjšek Gunde, na predlog reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnosti.

Deli novico: