NADZORNIKI PETROLA O NEKDANJI UPRAVI: Njihova gradiva so vsebovala večstomilijonske napake

Slovenija

Nadzorni svet Petrola je danes zaradi burnih odzivov v javnosti podrobneje pojasnil razhajanja z nekdanjo upravo družbe glede izvajanja sprejete strategije. Nekdanja uprava nadzornikom nikoli ni predložila verodostojnih gradiv o svojih predlogih, so zapisali in dodali, da bi potrditev teh predlogov pomenila bistveno odstopanje od strategije.

"Razhajanje uprave in nadzornega sveta družbe Petrol v povezavi z izvajanjem sprejete strategije se nanaša na predloge uprave, katerih potrditev bi pomenila bistveno odstopanje od sprejetega strateškega poslovnega načrta 2018-2022, pri čemer pa uprava nadzornemu svetu nikoli ni predložila verodostojnih gradiv za odločanje," so v sporočilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, izpostavili v nadzornem svetu.

Kot so dodali, so gradiva obravnavali na več sejah v oktobru, nekdanjo upravo Tomaža Berločnika pa so večkrat pozvali k pripravi verodostojnih gradiv, "saj so gradiva vsebovala večstomilijonske napake pri izračunih denarnih tokov in višine potrebne zadolžitve za financiranje investicij". "Nadzorni svet je pripravljena gradiva ocenil kot zavajajoča, zato na njihovi podlagi ni mogel sprejeti nobene odločitve," so zatrdili.

Nadzorni svet, ki ga je vodila Nada Drobne Popović, zdaj začasno predsednica uprave Petrola, je želel po njihovih besedah skrbno preučiti vse vidike "tako pomembnih odstopanj od sprejete strategije". "Bistveno odstopanje od strategije se je nanašalo tako na višino (večkratnik) in dinamiko potrebnih prihodnjih investicij ter na višino (večkratnik) in vrsto potrebnih virov financiranja za izvedbo teh investicij," so razložili.

Kot so pojasnili, so bila gradiva zaradi dvomov nadzornega sveta v pravilnost in verodostojnost predstavljenih izračunov potrebnih virov in vrste financiranja sicer večkrat dopolnjena, "pri čemer pa pripombe in zahteve nadzornega sveta po dodatnih pojasnilih in popravkih niso bile upoštevane".

Gradiva so bila v tem delu zavajajoča, saj so prikazovala bistveno napačno načrtovano višino in vrsto zadolžitve, tudi z dražjim podrejenim dolgom, so prepričani nadzorniki.

"Pomembnost dinamike in višine načrtovanih investicij ter tveganja v povezavi s tem izpostavlja tudi bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services v obrazložitvi bonitetne ocene, kjer opozarja na ključno tveganje velikega investiranja družbe (v višini 521 milijonov evrov v skladu s sprejeto strategijo) v naslednjih letih, večinoma zunaj jedrnih dejavnosti," so izpostavili.

Mediji so sicer prejšnji teden poročali, da je Odvetniška družba Čeferin za nadzornike pripravila pravno mnenje, v katerem razkriva, da je uprava Petrola večkrat spreminjala znesek načrtovane zadolžitve za prevzeme. Zadolžitev do leta 2022 je bila po poročanju medijev predvidena v višini okoli milijarde evrov, kar je dvakrat več od zneska iz strategije do leta 2022.

V Petrolu pa so ta teden pojasnili, da se informacije, povzete v javno razkritem pravnem mnenju odvetniške pisarne Čeferin, nanašajo na višino investicij in dolgoročnih virov financiranja skupine Petrol po različnih delovnih gradivih, ki sta jih obravnavala uprava in nadzorni svet družbe v oktobru.

"Nobeno od obravnavanih gradiv ni bilo potrjeno s strani nadzornega sveta, zato ne predstavlja spremembe strateškega poslovnega načrta 2018-2022 niti ne pomeni odstopa od višine investicij ter dolgoročnih virov financiranja, razkritih v tem strateškem poslovnem načrtu," so še poudarili.

Nadzorni svet je zato ocenil, da bi bilo nadaljnje sodelovanje z upravo, v kateri sta bila poleg Berločnika še Rok Vodnik in Igor Stebrnak, izredno oteženo in bi škodilo uspešnosti poslovanja družbe. Odločitev o sporazumnem prenehanju mandatov upravi so 24. oktobra sprejeli enotno, so ponovili.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija