Na mednarodni konferenci o novih pristopih pri promociji kolesarjenja v mestih

Slovenija

V okviru projekta Mobile 2020 se je danes v Ljubljani začela dvodnevna mednarodna konferenca o kolesarjenju v srednje- in vzhodnoevropskih mestih. Udeleženci se bodo seznanili z novimi pristopi pri strateškem načrtovanje kolesarstva kot dela prometnega sistema in pri promociji kolesarjenja v mestih, so sporočili organizatorji.

Na konferenci sodelujejo ugledni evropski strokovnjaki, ki bodo govorili o možnostih za izboljšanje pogojev za kolesarjenje kot učinkovitega in do okolja prijaznega načina prevoza. Ljubljanska konferenca je namenjena tudi prenosu znanj in praks iz kolesarsko najbolj razvitih evropskih mest.

V okviru dvodnevnega programa bo potekala tudi delavnica letos ustanovljene mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška na temo sodelovanja slovenskih in hrvaških mest na področju kolesarstva ter priprav skupnih projektnih predlogov s tega področja.

V sredo bodo enemu izmed slovenskih mest podelili priznanje Naj kolesarska občina. Dobilo ga mesto, ki je v zadnjih petih letih največ storilo na področju razvoja urbanega kolesarstva.

Ljubljana je bila za gostiteljico konference izbrana kot eno izmed mest v srednji in vzhodni Evropi, ki so v zadnjem času naredila največji korak pri strateškem načrtovanju kolesarstva kot dela prometnega sistema. Tako bodo v okviru konference organizirali tudi ogled na kolesih in peš, ki bo udeležencem omogočil vpogled v primere dobrih praks preobrazbe Ljubljane v kolesarjem prijazno mesto.

Konferenco pripravlja Regionalni center za okolje - Pisarna Ljubljana (REC Slovenija) in je namenjena političnim predstavnikom mest, oblikovalcem prometnih in prostorskih politik ter strokovnjakom s področja projektiranja kolesarske infrastrukture, promocije in trženja urbanega kolesarstva.