KARIERNE ZGODBE DIPLOMANTOV IN MAGISTROV UP: Kje so danes zaposleni nekdanji študenti Biopsihologije in Uporabne psihologije? (VIDEO)

Koper

Biopsihologi imajo interdisciplinarno znanje in kompetence za delo ter študij na različnih področjih – tako bi lahko povzeli misli in pričevanja, ki so jih lahko slišali na odprtem srečanju na UP FAMNIT z naslovom Odprimo vrata (bio)psihologiji: študenti ter diplomanti na stičišču humanistike in naravoslovja. Cilj srečanja, ki sta ga skupaj organizirala Karierni center UP in Oddelek za psihologijo UP FAMNIT, je bil predstavitev dodiplomskega in magistrskega študija Biopsihologija ter magistrskega študija Uporabna psihologija preko (kariernih) zgodb diplomantov in sedanjih študentov.

Na začetku srečanja je dr. Vesna Jug najprej predstavila specifike vseh treh programov kot tudi zanimive teme zaključnih del, iz katerih je razvidno, kako raznolika področja pokrivajo vsi trije študijski programi. Biopsihologija je namreč integrativna veda, ki omogoča vpogled v poznavanje biološkega ozadja psiholoških pojavov. Če to znanje s področja nevroznanosti, psihologije in biologije združimo še s psihologijo (v tem primeru na magistrskem študijskem programu Uporabna psihologija), so možnosti zaposlitve res številne. Diplomanti omenjenih programov so danes zaposlenih v različnih organizacijah, centrih, nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem, z zdravjem starostnikov in v mladinskem sektorju, vedno več pa se zaposlujejo v kadrovskih službah in na področju športa.


Karierne zgodbe nekaterih diplomantov in magistrov Biopsihologije ter Uporabne psihologije si lahko preberete na portalu Univerze na Primorskem - UP budi oziroma s klikom na spodnjo povezavo.