IZREDNA SKUPŠČINA LUKE KOPER: Nov revizor imenovan decembra

Koper

Nadzorni svet Luke Koper je za 14. december sklical izredno skupščino delničarjev, na kateri bodo med drugim imenovali novega revizorja družbe za obdobje od leta 2017 do leta 2019 ter se seznanili z ugotovitvami posebnega revizijskega poročila glede vodenja posameznih poslov Luke z izvajalci pristaniških storitev (IPS).

Delničarji bodo tako na skupščini, ki bo potekala v Kongresnem centru Portus v Portorožu, obravnavali predlog, da se razveljavi junijski sklep o imenovanju družbe KPMG Ljubljana za revizorja za leta 2017, 2018 in 2019, ter da se za revizorja računovodskih izkazov družbe in skupine Luka Koper imenuje družbo BDO Revizija.

Po imenovanju KPMG za revizorja na junijski skupščini je Luka Koper namreč z omenjeno družbo sklenila dodatek k predhodni svetovalni pogodbi na področju optimizacije nabavnega procesa. Opravljanje storitev je sicer odobrila revizijska komisija nadzornega sveta v prejšnji sestavi na podlagi mnenja KPMG, da ne gre za storitve, ki se uvrščajo med prepovedane storitve in ne predstavljajo nevarnosti za neodvisnost revizorja Luke Koper. Kasneje pa se je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem izrekla, da bi nekatere od predvidenih storitev utegnile biti nedovoljene in za neodvisnost revizorja ogrožujoče.

Seznanitev z ugotovitvami posebnega revizorja

Zaradi obstoja dvoma v neodvisnost imenovanega revizorja nadzorni svet družbe z zunanjim revizorjem KMPG ni sklenil pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov. KPMG je medtem za Luko opravila vse v pogodbi in omenjenem dodatku dogovorjene storitve svetovanja pri optimizaciji nabavnega procesa, posebej na področju nabave IPS, ki je bilo hkrati tudi predmet posebne revizije.

Zaradi vsega omenjenega je bil izveden nov postopek izbire zakonitega zunanjega revizorja, v katerem je revizijska komisija nadzornemu svetu predlagala izbor družbe BDO Revizija koz najugodnejšega ponudnika revizijskih storitev za naslednje triletno obdobje, nadzorniki pa so temu predlogu tudi sledili.

Poleg tega je predvidena seznanitev z ugotovitvami iz posebnega revizorjevega poročila posebnega revizorja PriceWaterhouseCoopers glede vodenja posameznih poslov Luke Koper z izvajalci pristaniških storitev. Sklep o posebni reviziji so delničarji sprejeli na junijski redni skupščini.

Revizija je zajela obdobje od 1. julija 2014 do 30. junija letos. Kot izhaja iz revizije, ki jo je Luka tudi objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze, Luka Koper ne razpolaga z aktualnim strateškim dokumentom s podrobno opredelitvijo oz. ozadjem poslovnega modela IPS. "Poslovodstvo Luke Koper poslovnega modela IPS na strateški ravni ne upravlja aktivno," so zapisali revizorji.

Med drugim ni na razpolago podrobnejših argumentov o tem, koliko pristaniških storitev bi bilo treba oddati v zunanje izvajanje, niti nima Luka smernic, ki bi navajale določanje cen, prav tako ne dokumentacije o kakršni koli zunanji primerjalni analizi cen pristaniških storitev.

Veliko sistemsko tveganje

Revizija nadalje izpostavlja regulatorna tveganja v povezavi z legalnostjo samega modela IPS. Gre za "veliko sistemsko tveganje družbe, saj poslovni model IPS... morebiti krši slovensko delovno-pravno zakonodajo. Izid tega pravnega tveganja je trenutno negotov, saj je predmet tekočih pravnih poslov".

Revizija problematizira tudi nadzor nad izvajalci pristaniških storitev na področju varnosti in zdravja pri delu. Luka tako sistematično ne preverja usposobljenosti delavcev IPS. Na področju korupcijskih tveganj pa obstaja zelo malo dokazov o tem, da je Luka opravila oceno tveganja korupcije oz. prevar. Luka tako npr. si v pogodbah z IPS ni pridržala pravice do zahteve po neodvisnem revidiranju posameznih IPS.

Revizija je podrobneje pregledala tudi pogodbe petih IPS podjetij, ki so v letih 2015 in 2016 opravila za skupno 14 milijonov evrov pristaniških storitev, pri čemer je preko 96 odstotkov prihodkov teh IPS bilo ustvarjenih preko poslovanja z Luko. Pri tem revizor ugotavlja, da Luka v povezavi z izbranimi IPS ni izvedla javnega zbiranja ponudb.

Na tapeti tudi sejnine nadzornikov

Delničarji bodo na skupščini med drugim obravnavali tudi določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta. Gre za manjše popravke in uskladitev izplačil z določbami kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Deli novico:

radovedni |  14 .11. 2017 ob  14: 37
-1
Kam se je potuhnil Jovićić? Je res, da je on upravljal žerjav ko je onega reveža ubilo? Zakaj tega nihče ne pove?
Kranjcevo |  14 .11. 2017 ob  11: 12
V Cimos z lusko upravo skupaj
Jovi |  14 .11. 2017 ob  11: 11
Mislim da se clani uprave Luke z Maticom ne sme nic bat. Glede na to da se imajo za zelo uspesne imajo ze odprta vrata v novem podjetju Cimos torej tam naj pokazejo svojo sposobnost . Zal pa ne bo 18.000 place edino to je problem razen po uspesnem delu . Kar pa za to uspesno upravo vendar ne bo problem , pa se Slosarja in Jovicica naj vzmejo z sabo.
Koper |  14 .11. 2017 ob  11: 07
Matic in uprava ki je tako dobra naj se odpravi v Cimos in ga resi .
Za bruhat  |  14 .11. 2017 ob  08: 27
Ista firma, ki "svetuje" kako zaposlovat IPS, potem tudi revidira poslovanje Luke z njimi.

Taki bodo sigurno odkrili "ogromno nepravilnosti" (cinično povedano!!!), vse za to, da lahko poslovno sodelujejo še naprej.
preveč ste polni sami sebe |  14 .11. 2017 ob  07: 54
se vidi da ni treba delat, konstantno se bockate kdo bo delil denar. dajte si raje vhod nardit da ne vznemirjate vseh ostalih okolil sebe.
Dejte si |  14 .11. 2017 ob  00: 28
lepo prosim ogledati bilanco stanja na dan 30.09.2016 družbe BDO Revizija d.o.o. Zanima me s čim bo družba garantirala oz. poplačala škodo, če do slednje pride ob napačnem revidiranju. Ja spet prijateljske vezi in grabljenje. Čas bi bil, da te revizijske družbe začnejo odgovarjati zaradi prirejanja poročil, seveda za potrebe vodstva. Tudi KPMG je uspel šele v tretje sestaviti poročilo, da je odgovarjalo upravi. Ja, sama fonja okoli nas
Martin Kačur |  13 .11. 2017 ob  21: 09
V Cimosu so bili svetovalci povezani s konkurenco, v luki bodo pa revizorji. Italijani so lastniki Actuala, ki je dobavitelj IT Luki. In na koncu bodo ostale neuporabne nepremičnine in ljudje na cesti.
t |  13 .11. 2017 ob  19: 41
Evo, nadzorni svet si že predlaga zvišanje letne plače iz 13000 na 15000 evrov bruto.
Obrazložitev : zaradi rekordnih rezultatov poslovanja Luke KP.
So pa hitri, komaj so začeli pa takoj višja nadomestila.
Šerif |  13 .11. 2017 ob  18: 38
19
Poslovni model IPS se ne izvaja samo v luki ampak tudi v gostinjstvu ,gradbeništvu ...... samo tam na žalost to ne zanima nikogar . Na tapeti je samo luka po kateri imajo nekateri velike apetite ,celo tako velike da ne morejo požreti cmoka ki jim ga dela Matič .
lol |  13 .11. 2017 ob  18: 35
sigurno manjsi popravek 500 evrop pa se kaj:((