2. HLAJEVI DNEVI ZA OLJKARJE: Ukinjajo se nekatera fitofarmacevtska sredstva, kaj bo z oljčno muho?

Koper

Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper vabi na strokovni posvet o oljkarstvu '2. Hlajevi dnevi 2020', ki se bo pričel v petek, 13. marca, ob 15. uri, v Zadružnem domu v Dekanih.

Na strokovnem posvetu bodo predstavili rezultate javnih služb s področja oljkarstva, pridobljene v letu 2019, ter domače in tuje prakse varstva oljk pred oljčno muho. Tej temi se bodo posvetili zato, ker bodo z 20. junijem 2020 ukinjena nekatera fitofarmacevtska sredstva, zaradi česar je zaznati bojazen med oljkarji na terenu.

"Dogodek bo namenjen tudi aktualni temi – predstavili bomo oljko, ki smo jo januarja izkopali skupaj z Biotehniško fakulteto in arheologi s Filozofske fakultete, da bi z neinvazivnimi metodami ugotovili, kje so njene korenine. Pridobili smo namreč projekt Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu, ki ga zdaj tudi izvajamo. Namen je ugotoviti, na kakšno globino namestiti kapljače in kam vgraditi senzorje, ki bodo vklapljali namakalni sistem, da bodo čim bolj realno kazali podatke, kakšna je vsebnost vode v tleh," je povedala predstojnica Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper dr. Maja Podgornik.

Strokovno srečanje se bo zaključilo v soboto, 14. marca, v oljčniku družine Novak na Beneši, s predstavitvijo fitofarmacevtskih sredstev za varstvo pred oljčno muho, prikazom postavitve namakalne opreme in praktičnim prikazom rezi, ki ga bo izvedel hrvaški strokovnjak Stanislav Štambuk.

Posvet je brezplačen, obvezna je le predhodna prijava na elektronski naslov info.izo@zrs-kp.si ali na telefonsko številko (05) 663 77 17. Prijave zbirajo do 10. marca.