V ANKARANU NISO OPRAVILI POPRAVNEGA IZPITA: To so ugotovitve računskega sodišča

Ankaran

Občina Ankaran je morala po negativnem mnenju računskega sodišča za poslovanje v letu 2018 izvesti popravljalne ukrepe. Računsko sodišče je v včeraj izdanem porevizijskem poročilu večino označilo za zadovoljive, dva pa za delno zadovoljiva. Ker ukrepi niso bili v celoti zadovoljivi, je občina kršila obveznost dobrega poslovanja, navaja poročilo.

Državni revizorji so v revizijskem poročilu pomembnejše nepravilnosti med drugim ugotovili na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna. Izpostavili so pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov, nepravilnosti pri prerazporejanju sredstev ter nepravilnosti pri prevzemanju obveznosti. Nepravilnosti so ugotovili tudi pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem. Občina je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je izdelala opise poslovnih procesov priprave zaključnega računa proračuna občine, prodaj in menjav nepremičnega premoženja. To je storila zadovoljivo.

Revizorji so bili zadovoljni tudi z ukrepi za popravo nepravilnosti pri zadolževanju občine.

Med pomembnejšimi nepravilnostmi je v reviziji računsko sodišče izpostavilo tudi, da občina ni sprejela ustreznih dokumentov za dodelitev sredstev na področju športa, neustrezno so določili merila za dodelitev sredstev, sredstva so razdelili brez javnega razpisa, prav tako so brez javnega razpisa zagotovili uporabo javnih površin. Občina je s popravljalnimi ukrepi zadovoljila revizorje v delu, ko so ti zahtevali opredelitev aktivnosti procesa dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, in na spletu javno objavila informacije o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov, prejemnikih in višini prejetih sredstev na javnih razpisih za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2020. Ni pa objavila zaključnega poročila ali povzetka o poteku in rezultatih porabljenih sredstev, zaradi česar je ukrep računsko sodišče označilo kot le delno zadovoljiv.

Prav tako v odzivnem poročilu občina ni izkazala začetka aktivnosti za spremembo odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran, ki ne bo več opredeljeval gostinske dejavnosti za potrebe delovanja in obratovanja športnih objektov.

Nepravilnosti, ki nista bili v celoti zadovoljivo odpravljeni, ne presegata pomembnosti, ki je bila upoštevana v reviziji, so navedli revizorji v porevizijskem poročilu. A ker občina ni v celoti izkazala zadovoljivih popravljalnih ukrepov za odpravo nepravilnosti, je v skladu z določbami zakona o računskem sodišču in poslovnika računskega sodišča kršila obveznost dobrega poslovanja.

Ankaranski župan Gregor Strmčnik je že ob objavi revizijskega poročila zagotovil, da delujejo v javnem interesu in da so pogoji, v katerih deluje Občina Ankaran težki, saj še vedno ni zaključena delitvena bilanca z Mestno občino Koper.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija