ZUNAJ JE: Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane

Koper

V Uradnem listu RS je bil dne 15. 7. 2022 objavljen Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024, ki je dostopen tudi v novici. V letošnjem letu prihaja do novosti, zaradi katerih je slednji dostopnejši ponudnikom.

Maksimalna vrednost obroka bo od 1. 1. 2023 znašala 9,00 €, subvencija za študente pa 3,50 €.

Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom "Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024", najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva – tukaj.

Vso potrebno razpisno dokumentacijo najdete na spletnih straneh:

MDDSZ
ŠOUP

Rok za prijavo poteče 5. 9. 2022!

Dodatne informacije, v sklopu nevsebinskih vprašanj, posredujejo:

· Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-77-34 ali tel. 01/369-77-14, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;

· Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 11. do 12. ure;

· Študentska organizacija Univerze v Mariboru, tel. 02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;

· Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, tel. 05/662-62-21, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Javni Razpis Za Izbiro Ponudnikov Subvencionirane Študentske Prehrane Za Leti 2023 in 2024 by Regional Slovenija on Scribd

Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih vlog:

- Prvo odpiranje vlog bo dne 6. 9. 2022. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, dne 5. 9. 2022. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.
- Drugo odpiranje vlog bo dne 5. 9. 2023. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, dne 4. 9. 2023. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.