ZSSS znova poziva k takojšnji uvedbi davčnih blagajn

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je danes vlado in koalicijske stranke vnovič pozvala k takojšnji uvedbi davčnih blagajn po vzoru Hrvaške. Hkrati z uvedbo davčnih blagajn v ZSSS podpirajo in zagovarjajo javno objavo davčnih dolžnikov, saj to po njihovi oceni "izdatno prispeva k transparentnosti poslovnega okolja".

"Zlasti se zavzemamo za javno objavo neplačnikov socialnih prispevkov, in sicer tistih zavezancev, ki z neplačilom obveznih prispevkov za socialno varnost zamujajo več kot 60 dni, pri čemer pa višina obveznih prispevkov hkrati presega višino prispevkov za socialno varnost obračunane od ene mesečne plače zavarovanca," so zapisali v današnjem dopisu, poslanem predsednici vlade Alenki Bratušek, predsednikom koalicijskih strank in finančnem ministrstvu.

Kmetijski minister Dejan Židan, sicer v vladi zadolžen za koordinacijo projekta reševanja sive ekonomije, je prejšnji teden namreč napovedal, da bo vlada ta teden sprejela odločitev o morebitni uvedbi davčnih blagajn, ki bi omogočile prenos podatkov o izdanih računih neposredno na davčno upravo.

Uvedba davčnih blagajn po vzoru Hrvaške

V ZSSS so ob tem spomnili, da je sistem na Hrvaškem takšen, da je od vseh zavezancev zahteval nabavo posebnega računalniškega programa, ki je neposredno elektronsko povezan s hrvaško davčno upravo, kar pomeni, da ta lahko neposredno zazna vsako finančno transakcijo posebej.

"Tako na tem mestu ponovno poudarjamo, da na ZSSS ves čas zagovarjamo uvedbo davčnih blagajn po vzoru Hrvaške in posledično temu vlado ponovno pozivamo k takojšnji njihovi uvedbi. Seveda po vzoru Hrvaške," so poudarili.

Ob tem so opozorili na anomalijo, ki je v povezavi z (ne)oddajo REK obrazcev obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. "Gre namreč za to, da če delodajalec ne odda REK obrazca, praktično ni ugotovljenega davčnega dolga, ker davki in socialni prispevki niso obračunani," so pojasnili. Zato predlagajo, da se v primeru neoddanega REK obrazca davčni dolg avtomatsko obračuna od povprečne bruto plače preteklega meseca.

Po mnenju ZSSS bi se oba problema, tako neplačilo prispevkov za socialno varnost kot tudi neoddaja REK obrazca, lahko sanirala v okviru sprememb zakona o davčnem postopku. Zato vlado pozivajo, da nemudoma odpravi omenjeni anomaliji in s tem prepreči nadaljnje izigravanje zakonskih določb.

Deli novico:

Nesposobneži |  02 .12. 2013 ob  16: 15
v Avstriji nimajo davčnih blagajn, imajo pavšalne davke, zato imajo najmanj sive ekonomije v Eu. Mi bomo pa spet toplo vodo izumljali. Na Hrvaškem pa so ob uvedbi davčnih blagajn Pdv znižali iz 25 na 10 % za celotno gostinstvo in turizem. A bo tako tudi pri nas, ali bomo mi samo pobirali najslabše možne variante od vsake države? Nesposobneži
Pika |  02 .12. 2013 ob  14: 32
............ok...............pa naj prtiskajo na Vlado tudi, da naj se polovijo vsi lopovi in to TAKOJ!!!!!
sveti jurij |  02 .12. 2013 ob  13: 38
Samo vlada bebcev in idiotov je lahko proti uvedbi davčnih blagajn.