VISOKO PRIZNANJE PRIMORSKI PROFESORICI: Zoisova nagrada Andreji Kutnar

Koper

Na včerajšnji večerni slovesnosti so bila v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani podeljena najvišja državna priznanja in nagrade za izjemne dosežke na področju znanosti in raziskav. Med letošnjimi nagrajenci je tudi naša sodelavka izr. prof. dr. Andreja Kutnar, ki je Zoisovo priznanje prejela za pomembne znanstvene dosežke na področju lesarstva. 

Zoisovi nagradi za življenjsko delo sta prejela dr. Boštjan Žekš za življenjsko delo na področju teorijske fizike in dr. Milica Kacin Wohinz za življenjsko delo na področju zgodovinopisja, Puhovo nagrado za življenjsko delo na področju metalurgije dr. Franc Vodopivec, tri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke so podelili dr. Robertu Dominku za vrhunske dosežke na področju materialov za razvoj novih baterijskih konceptov, dr. Matjažu Percu za vrhunske znanstvene dosežke na področju fizike kompleksnih sistemov in dr. Marku Noču za vrhunske dosežke na področju intenzivne interne medicine, Puhovo nagrado za vrhunske dosežke na področju projektiranja mostov pa je prejel Marjan Pipenbaher.

Podeljenih je bilo šest Zoisovih priznanj za pomembne dosežke. Prejeli so jih: dr. Tadej Rojac za pomembne dosežke na področju raziskav sinteze in karakterizacije visokotemperaturne piezoelektrične keramike na osnovi bizmutovega ferita, dr. Janez Košmrlj za inovativnost v razvoju novih trajnostnih katalitskih sistemov za sinteze zdravilnih učinkovin, dr. Nina Gunde Cimerman za pomembne dosežke na področju ekstremofilnih mikroorganizmov – gliv, dr. Andreja Kutnar za pomembne znanstvene dosežke na področju lesarstva, dr. Saša Prelovšek Komelj za pomembne dosežke na področju teoretične fizike osnovnih delcev in dr. Mojca Benčina za pomembne dosežke na področju imunologije in sintezne biologije.

Puhovo priznanje za uvajanje novih znanstvenih dosežkov v gospodarsko in družbeno prakso je dobil Leon Kralj za pomembne dosežke na področju razvoja in implementacije krmilnika za klimatizacijo luksuznih križark, dr. Bogdan Povh pa si je prislužil priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je nagrajenkam in nagrajencem čestital in izrazil občudovanje njihovih znanstvenih dosežkov, s katerimi ustvarjajo mozaik slovenske in svetovne znanosti: "Od vašega poguma in vztrajnosti, razmišljanja izven ustaljenih okvirjev, ustvarjanja novega vedenja, tehnološkega ali družbenega, je nenadomestljivo odvisna naša razvojna moč. Zato jo je potrebno na vse mogoče načine, denarno in vrednostno, vzpodbujati in vzgajati - od otroških let naprej."

Obrazložitev Odbora RS za podelitev Zoissovega priznanja za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti izr. prof. dr. Andreji Kutnar si lahko preberete v nadaljevanju. 

Izr. prof. dr. Andreji Kutnar prisrčno čestitamo za prejeto priznanje in ji želimo veliko uspehov tudi v prihodnje!


Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju lesarstva: izr. prof. dr. Andreja Kutnar

Dr. Andreja Kutnar je izredna profesorica na Univerzi na Primorskem in direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE. Na področjih lesnih kompozitov, termo-hidromehanske obdelave lesa, trajnostno grajenih okolij in analize vplivov na okolje se uvršča med vodilne svetovne znanstvenike. S prodornimi raziskavami, ki temeljijo na interdisciplinarnem in internacionalnem pristopu, je soustvarila in uveljavila novo raziskovalno področje – restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje.

Pri svojem delu je koordinirala več mednarodnih konzorcijev in med drugim v okviru Akcije COST povezala v mrežo raziskovalce iz 39 držav. Velik dosežek njenih tovrstnih in znanstvenih prizadevanj sta projekt in raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, ki med drugim nadaljujeta razvijanje restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja. Pri tem sta zasnovana tako, da spodbujata regionalni razvoj znanosti in ga vpenjata v mednarodni prostor.

Dr. Kutnar je v manj kot desetih letih po doktoratu postala ne le vrhunska strokovnjakinja s področja lesarstva, ampak tudi uspešna voditeljica znanstvenega inštituta ter iskana gostujoča predavateljica na tujih univerzah in gostja odmevnih znanstvenih konferenc.

Deli novico: