NADALJEVANJE ŠIRJENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE: Rumeni zabojniki tudi v Škocjanu in Sv. Antonu

Koper

Na Marjetici Koper tudi v mesecu avgustu nadaljujejo z nameščanjem brezplačnih rumenih zabojnikov za komunalno embalažo. Tokrat so na vrsti krajevne skupnosti Škocjan, Vanganel in Sv. Anton. Poleg individualnih zabojnikov bodo na skupna odjemna mesta dodatno namestili tudi večje 1100-litrske zabojnike poleg obstoječih črnih za preostanek komunalnih odpadkov.

Tokratna akcija vključuje okrog 600 gospodinjstev na območju Vanganela, Boninov, Tribana, Škocjanske in Grajske poti, Istrske ceste, Tribana in Potoka. Plastična in kovinska embalaža danes predstavljata več kot 50 odstotkov vseh odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih, zato je še toliko bolj pomembno, da se jih ustrezno loči. Marjetica Koper s tovrstnimi ukrepi in zbiranjem embalaže 'od vrat do vrat' omogoča ločevanje in pravilno oddajo tudi krajanom, ki do sedaj tega niso počeli. Uporabnike naprošajo, da imajo zabojnike nameščene na svojih (lastniških) parcelah in jih na dan odvoza dostavijo na odjemno mesto, ki je dostopno za njihova komunalna vozila.

Marjetica še sporoča, da se z dostavo rumenih zabojnikov spreminja tudi urnik odvoza. Rumen in črn zabojnik bodo odvažali izmenično vsakih sedem dni. Zabojnik prejmejo vsa gospodinjstva brezplačno, po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki pa je dosledno ločevanje in odlaganje plastične ter kovinske embalaže obvezno. Posameznik, ki odpadkov ne zbira ločeno, se lahko kaznuje z globo v višini 100 evrov. Prvi odvoz rumenih zabojnikov se bo izvršil po urniku v tednu med 29. avgustom in 2. septembrom.