LOČIMO BOJNEGA, CEREMONIALNEGA, PARADNEGA IN USMRTITVENEGA: Za kaj gre?

Koper

Najdemo ga od antičnih do srednjeveških kultur, od Evrope do Daljnega vzhoda. Meč je dobil velik pomen v rimski vojski, kjer so ga imenovali 'gladius'. Enoročni meč sta uporabljali konjenica in pehota. Glede na prijem razlikujemo enoročni, dvoročni in enoinpolročni meč. Glede na namen pa bojni, ceremonialni, paradni in usmrtitveni meč.

V 19. stoletju se je meč v opremi častnikov iz uporabnega orožja dokončno spremenil v zgolj dekorativni element noše, položajni simbol ali pripomoček za poveljevanje. Meč je imel veliko vlogo pri srednjeveških obredih, velikokrat nastopa tudi v mitoloških zgodbah. V zbirki Pokrajinskega muzeja Koper lahko poiščete meč imenovan 'schiavona'. Gre za lepo okrašen meč, ki so ga nosili osebni stražarji beneškega doža.

Deli novico: