Evropski poslanci se izrekajo proti prostituciji

Skupina evropskih poslancev je danes na skupnem dogodku za medije izpostavila prostitucijo kot oviro enakosti med moškimi in ženskami in kršitev človekovih pravic. K Evropi brez prostitucije je pozvalo 49 poslancev iz različnih držav in iz vseh večjih političnih skupin v Evropskem parlamentu, navaja Evropski ženski lobi.

Evropski poslanci, ki so se zbrali, so vsi podpisali poziv "Skupaj za Evropo brez prostitucije". Med njimi je tudi slovenska poslanka Mojca Kleva Kekuš (S&D/SD). Gre sicer za iniciativo Evropskega ženskega lobija, ki so jo začeli decembra 2012. Poziv podpira okoli 200 nevladnih organizacij, ki se borijo za pravice žensk, navajajo v lobiju.

S podporo pozivu so poslanci jasno povedali, da je prostitucija oblika nasilja nad ženskami in kršitev človeškega dostojanstva, navaja lobi. Poziv sicer članicam EU daje šest ključnih priporočil, med katerimi so odprava represivnih ukrepov proti osebam, ki se prostituirajo, ter kriminalizacija vseh oblik zvodništva.

Poziv se zavzema tudi za razvoj realnih alternativ in izhodnih programov za tiste v prostituciji, za prepoved kupovanja spolnega dejanja ter implementacijo preventivnih politik, izobraževanja in promoviranja enakosti. Nujne so tudi preventivne politike v državah, iz katerih prihajajo osebe, ki se prostituirajo, izpostavljajo.

"Če želimo živeti v Evropi, kjer imajo ženske enake pravice in se lahko čutijo varne in spoštovane, moramo delati v smeri odprave prostitucije in v smeri ustvarjanja kulture, v kateri ni dovoljeno ali sprejemljivo kupiti telesa drugega človeka," je po navedbah lobija o iniciativi dejala poslanka Mary Honeyball (S&D), poročevalka prihajajočega poročila o spolnem izkoriščanju, prostituciji in njunem vplivu na enakost žensk.

V ženskem lobiju med drugim opozarjajo, da je med 80 in 95 odstotkov oseb v prostituciji pred vstopom v sistem utrpelo neke vrste nasilje, na primer posilstvo, incest ali pedofilijo. 62 odstotkov žensk v prostituciji je že poročalo o posilstvu. Devet od desetih žensk v prostituciji bi želelo zapustiti ta sistem, a ne vidijo možnosti za to.

Po podatkih Interpola zvodnik letno na vsako osebo, ki jo prostituira, zasluži 110.000 evrov. Ameriška zvezna država Nevada, kjer je zvodništvo dekriminalizirano, beleži najvišje stopnje posilstev med vsemi ameriškimi državami.

Evropski ženski lobi izpostavlja tudi tesno povezavo med prostitucijo in trgovino z belim blagom. V Evropi je cilj 76 odstotkov tihotapljenja belega blaga spolno izkoriščanje, navajajo.

Koper |  02 .10. 2013 ob  10: 38
Prostitucija je najstarejša obrt, lahko jo prepovejo, vendar je ne bodo nikoli uničili ....

Sam bi jo v Sloveniji legaliziral in uredil po načelu Avstrije in Nemčije ....

Če se nekdo želi prodajat in ima urejeno zdravstvo ne vidim problema, pa še država bi imela od tega ...