Boljši časi za delavce brez plačanih prispevkov?

Na Regionalu smo razkrili zgodbo delavcev, ki v koprskem podjetju delajo prek agencije, ki jim ni redno plačevala prispevkov. Terjali smo odgovore, kako se to lahko dogaja v podjetju, ki se iz težav rešuje z državnimi poroštvi. 

Kot smo v več člankih že pisali, nekateri zaposleni, ki delajo prek agencije Dagoda, nimajo poravnanih vseh prispevkov. Sedaj se je v zgodbo vpletel tudi Cimos (ta agenciji svoje obveznosti redno poravnava), ki je omenjene delavce, pretežno gre za Makedonce in Bosance, pozval, naj preverijo, ali jim je delodajalec plačeval prispevke. 

Terjali smo odgovore

A ne glede na to smo na Cimos zastavili še dve vprašanji, ki sta po našem mnenju ključni v celi zgodbi. Prvo je bilo to, zakaj so sklenili pogodbo z lastnikom agencije, ki je svojo prejšnjo agencijo likvidiral, številnim delavcem pa ni plačal prispevkov. Drugo pa se je nanašalo na to, zakaj sploh najemajo delavce prek agencij, saj ne gre za viške dela (nekateri delajo tako v Cimosu že dve leti) in zakaj jih raje sami ne zaposlijo za določen čas.

Čeprav smo na odgovor čakali več dni, nam iz Cimosa dejansko niso konkretno odgovorili na vprašanji, poslali so le daljši splošen odgovor. Zapisali so, da na podlagi Zakona o delovnih razmerjih število napotenih delavcev pri uporabniku ne sme presegati 25 odstotkov števila zaposlenih delavcev pri uporabniku. Število agencijskih delavcev se v Cimos, d. d., bistveno ne spreminja in predstavlja od 5 do 6 odstotkov vseh zaposlenih.

"Izkušnje z agencijami so pozitivne"

"Na število potrebnih delavcev vplivajo naročila kupcev, odsotnost zaposlenih v podjetju zaradi koriščenja letnih dopustov, bolniške odsotnosti in drugi razlogi, ki jih delodajalec ne more vnaprej in v celoti predvideti. Zaradi potrebe po takojšnji zagotoviti potrebnega števila izvajalcev se vključujejo tovrstne agencije. Izkušnje so pozitivne, saj so delavci ustrezno usposobljeni in spoštujejo pravila, ki veljajo v produkciji. Pred pričetkom dela so njihovi delodajalci dolžni dostaviti dokazilo, da so delavci prijavljeni v obvezno socialno zavarovanje in izpolnjujejo zdravstvene pogoje za delo," so pojasnili v Cimosu, čeprav naši viri pravijo, da je slika drugačna. Delavci, ki delajo prek agencij, niso namenjeni samo pokrivanju viškov dela, letnih dopustov, bolnišk itd.

Cimos napoveduje spremembe na področju sodelovanja z agencijami

Sicer pa so v Cimosu napovedali spremembe, saj naj bi bila ena izmed aktivnosti v okviru programa za poslovno prestrukturiranje, ki je v teku, tudi prevetritev sedanjega sistema koriščenja agencij za zagotavljanje dela.

Pa da vidimo Bratuškovo brez državnih blagajn ! |  29 .09. 2013 ob  10: 28
Naši "dacarji" lepo reklamirajo, da je potrebno OB(RAČUN) fotografirati in ga poslati na davčno v anonimno prijavo.
Tako bodo davčni uradniki pregledali te račune in ugotovili nepravilnosti.
rasim |  28 .09. 2013 ob  18: 03
cimos je kriv za vse kar se dogaja,naj pogledajo makedonec donev jonče koliko firm je že zamenjal v 5 letih,in to cimos ve vse samo on ima vse podplačano tako da se mi lahko ubrišemo pod nos,,,
agencije |  27 .09. 2013 ob  15: 00
za posredovanje delovne sile je potrebno ukinit!!!!!!!
protestnik |  27 .09. 2013 ob  13: 19
V Cimosu delajo z ljudmi kot s suznji, saj ze pred leti so zaposlovali tam ljudi preko agencij in privatnikov in lahko recem samo, da to je bilo cisto suznjelastnistvo in verjetno gre za korupcijo, saj ni prav, da se tako izkorisca ljudi. Z ljudmi se dela, kot, da so delnice in se jih preprodaja!!!!