ZRS KOPER JE PRIDOBIL DVOMILIJONSKI PROJEKT REINSER: Ekonomsko vključevanje beguncev s pomočjo socialnega podjetništva

Koper

Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča (IZDŠ ZRS) Koper je pod vodstvom dr. Maje Zadel in dr. Ksenije Perković dosegel velik dosežek s pridobitvijo dvomilijonskega projekta na razpisu INTERREG V-B. 

Sodelavke in sodelavci Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper so pod vodstvom dr. Maje Zadel in dr. Ksenije Perković na razpisu INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION programme 2014–2020 pridobili dvomilijonski projekt REINSER – Refugees' Economic Integration through Social Enterpreneurship (Ekonomska integracija beguncev preko socialnega podjetništva).

Projekt REINSER se osredotoča na ekonomsko vključevanje beguncev s pomočjo socialnega podjetništva. K razvoju integracijskih politik bo prispeval predvsem na področju ekonomske vključenosti beguncev in prosilcev za azil. Projekt si prizadeva opolnomočiti begunce in po drugi strani aktivirati njihov kreativni in podjetniški potencial. S tem bodo posledično prispevali h gospodarskemu razvoju držav, v katerih se nahajajo.

V sklopu projekta bo vzpostavljena tudi mreža za vključevanje beguncev v sektor socialnega podjetništva, s čimer se bo spodbujalo njihovo aktivno vključitev na trg dela in posredno tudi v druge sfere vsakdanjega življenja. Pripravili bodo tudi transnacionalno strategijo in akcijski načrt.

Konzorcij partnerjev, ki ga koordinira ZRS Koper, vključuje osem partnerskih in 11 pridruženih partnerskih institucij iz Italije, Grčije, Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Projekt bo trajal dve leti. Poleg ZRS Koper v projektu kot partner iz Slovenije sodeluje še Primorski tehnološki park, kot pridružena partnerja pa Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

dr. Mateja Sedmak

Prvi sestanek partnerjev je potekal 25. februarja 2021 prek video konference. Udeležence sta pozdravila tudi direktor ZRS Koper prof. dr. Rado Pišot in predstojnica Inštituta za družboslovne študije dr. Mateja Sedmak. V svojih nagovorih sta izpostavila pomen projekta REINSER za evropske države, ki jih zaznamuje porast beguncev iz drugih delov sveta.