VKLJUČITE TELESNO DEJAVNOST TUDI V DELOVNI ČAS: V pomoč vam bo brezplačno spletno orodje PKMO

Koper

Nacionalni inštitut za javno zdravje in Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem sta v okviru projekta "Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu" (v nadaljevanju PKMO) izdelala spletno orodje za pomoč delavcem in delodajalcem. PKMO spletno orodje vključuje nabor ukrepov za preprečevanje novih in obvladovanje obstoječih kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. PKMO spletno orodje je brezplačno in javno dostopno na www.pkmo.si.

Ker približno tretjino svojega časa preživimo na delovnem mestu, ima telesna dejavnost, ki jo vključujemo v sam delovni čas, zelo pomembno vlogo. Vsak posameznik lahko vključi telesno dejavnost na svojem delovnem mestu že s preprostimi ukrepi, kot so: aktivni prihodi in odhodi z dela  (nap. hoja,  kolesarjenje, uporaba skiroja ali drugega transportnega sredstva, ki zahteva človeški pogon) in z izvajanjem aktivnih odmorov.

PKMO spletno orodje nudi celovit nabor telesnih vaj za kratke ali daljše aktivne odmore, ki so podprte s strokovnimi navodil. Kot pomoč za njihovo pravilno izvajanje so na razpolago tudi številne fotografije in praktični video posnetki.

Poleg telesne dejavnosti na delovnem mestu je za krepitev zdravja in izboljšanje gibalne zmogljivosti pomembna tudi redna prostočasna športna dejavnost.

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije je za ohranjanje zdravja odraslih potrebnih vsaj 150 do 300 minut zmerno intenzivne ali 75 do 150 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden. PKMO spletno orodje uporabnike spodbuja, da za vadbo izberejo tiste telesne dejavnosti, ki jim bodo v veselje ter se lahko izvajajo v naravi in jih bodo najlažje vključili v svoje vsakdanje življenje.

Z namenom, da redna telesna vadba  postane osnovni sestavni del aktivnega in zdravega življenjskega sloga, PKMO spletno orodje uporabnikom ponuja priporočila za prostočasno športno dejavnost in primere vadbenih enot, ki so primerni tudi za izvajanje v domačem okolju.

Vabljeni k uporabi PKMO spletnega orodja (www.pkmo.si).


Projekt financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter Evropski socialni skladi.