SPODBUDNI REZULTATI LOČEVANJA: V Bertokih in Pobegih dobro sprejeli nov način zbiranja in odvoza odpadkov

Koper

Marjetica Koper je v drugi polovici lanskega leta pričela s širjenjem individualne komunalne infrastrukture. Rumene, 240-litrske zabojnike za ločeno zbiranje mešane embalaže, je do danes v Bertokih in Pobegih brezplačno prejelo skoraj 2000 krajanov. Po predvidevanjih se je delež ločeno zbranih odpadkov povečal za približno 50 odstotkov, kar pomeni, da so krajani odlično sprejeli nove zabojnike in se vestno držijo ločevanja.

Ločevanje plastične in kovinske embalaže znatno pripomore k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov, saj gre za frakcijo odpadkov, ki se v veliki meri lahko predela in reciklira. V zabojnik za embalažo odlagamo plastenke in pločevinke pijač, konzerve živil, plastenke čistil in pralnih sredstev, prazno embalažo mleka ali sokov (tetrapak), plastične lončke in vrečke ter alu folijo. Reciklirano plastiko lahko kasneje uporabimo za izdelavo novih izdelkov, kot so oblačila, preproge, kanalizacijske cevi, spalne vreče, avtomobilske dele, čopiče in še veliko drugega.

Na Marjetici še opažajo, da se je v zadnjih tednih znova povečalo število primerov napačnega odlaganja kosovnih odpadkov. V prihodnjem tednu se bodo zato obrnili tudi na vse upravnike večstanovanjskih stavb v Kopru in Ankaranu. Vse občanke in občane še enkrat opozarjajo, da je takšno početje kaznivo, v Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki pa je predvidena globa v višini 100 evrov za fizične ter 1.000 evrov za pravne osebe.

Poudarjajo, da lahko vsa gospodinjstva dvakrat letno naročite brezplačen prevzem in odvoz kosovnih odpadkov. Odvoz lahko naročite prek dopisnic, ki jih prejmete spomladi in jeseni, ali prek elektronske pošte info@marjeticakoper.si. Prav tako lahko kosovne odpadke z lastnim prevozom kadarkoli brezplačno oddate na Zbirnih centrih v Serminu in na Dvorih. Količina brezplačno prevzetih odpadkov ne sme presegati 3 kubične metre.