SLABA BANKA LANI USTVARILA 58 MILIJONOV DOBIČKA: Prilivov je bilo za 228 milijonov evrov

Slovenija

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je lani ustvarila 57,7 milijona evrov dobička po davkih, prilivov je bilo za 228 milijonov evrov, kar predstavlja 11,1 odstotka prenosne vrednosti sredstev. Ob tem se je dobičkonosnost kapitala t. i. slabe banke, ki upravlja več kot 800 milijonov evrov sredstev, povzpela na rekordno raven 28,8 odstotka.

Povprečna letna donosnost vloženega kapitala s popravki oz. dobičkonosnost kapitala je tako lani znašala precej nad zahtevano mejo osmih odstotkov, izhaja iz revidiranega poročila o poslovanju za lani, danes objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze. Kapital DUTB se je lani povečal za 53,4 milijona evrov na 199,9 milijona evrov. Razlika med povečanjem kapitala in čistim dobičkov v višini 4,3 milijona evrov je, kot je navedeno v poročilu, učinek odločitve vlade o prenosu lastniškega deleža v družbi Koto.

Konec lanskega leta je DUTB upravljala 830,1 milijona evrov poštene vrednosti sredstev, kar v primerjavi s predhodnim letom predstavlja 13-odstotno zmanjšanje. Večino ali 67 odstotkov so predstavljala posojila, ki so jim po vrednosti sledile nepremičnine (22 odstotkov) ter lastniške naložbe (11 odstotkov).

Ustvarjeni dobiček je, kot piše v poročilu, primerljiv z rezultatom iz leta 2017 kljub precej manjšemu obsegu likvidiranih sredstev kot v predhodnem letu, saj so vsi trije portfelji sredstev ohranili dobičkonosno raven, medtem ko so se stroški financiranja skoraj razpolovili, stroški poslovanja pa so se tudi znatno zmanjšali. Leta 2017 se je čisti dobiček ustavil pri 67 milijonih evrov.

Bilančna vsota DUTB se je lani znižala za 140,4 milijona evrov ali 13 odstotkov in je konec leta dosegala 910 milijonov evrov. Glavni razlog za to je znižanje posojilnega portfelja in likvidnostne pozicije. Posojila so konec leta predstavljala največji del sredstev; vrednost posojil je bila 559,7 milijona evrov in se je v letu dni sorazmerno zmanjšala za 15 odstotkov. Slaba banka je lani poplačala 154 milijonov evrov posojil in predčasno za 28 milijonov evrov glavnic, skupaj 182 milijonov evrov.

"Delno poplačilo finančnih obveznosti z državnim poroštvom predstavlja pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB, kot ga opredeljuje zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. DUTB je tako znižala prihodnje stroške financiranja in zadolženost ter s tem povrnila vložena sredstva in razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce," piše v poročilu.

Glavni izvršni direktor Matej Pirc je poslovne rezultate ocenil za več kot zadovoljive. Kot je zapisal v letnem poročilu, doseženi rezultati namreč "trdno podpirajo uresničevanje našega poslanstva do zakonsko predvidenega zaključka življenjske dobe DUTB leta 2022". DUTB je po njegovih pojasnilih lani zadostila vsem ključnim kazalnikom poslovanja, ki jih je določila vlada v smernicah za delovanje DUTB, med temi pa izpostavil ustvarjene prilive, dobiček in dobičkonostnost kapitala.

Pirc je ob tem izpostavil, da je DUTB od ustanovitve do konca lanskega leta poplačala že skoraj 1,3 milijarde evrov obveznosti in mora do konca leta 2022 vrniti le še nekaj manj kot 700 milijonov evrov. DUTB je imela lani štiri milijone evrov odhodkov za obresti in osem milijonov evrov odhodkov za nadomestilo za prejeto državno poroštvo, skupni stroški financiranja pa so se glede na predhodno leto skoraj prepolovili. Lani je na področju prodaje nepremičnin po njegovih pojasnilih realizirala skoraj 15 milijonov evrov razlike v ceni.

DUTB je od ustanovitve do konca leta 2018 ustvarila 1,52 milijarde evrov prilivov iz upravljanja pridobljenih sredstev, kar predstavlja 74,1 odstotka celotne prenosne vrednosti sredstev v petih letih delovanja. Večina prilivov je izvirala iz posojilnega portfelja, a je slednje vključevalo tudi veliko prodaj nepremičnin in drugih sredstev v insolvenčnih postopkih.

DUTB bi sicer morala lansko poročilo o poslovanju objaviti do konca aprila, a je objavo zamaknila zamuda pri reviziji zaradi dodatnega preverjanja posla s prodajo zemljišča v Logatcu, na katerem je švicarska družba Lonstroff postavila tovarno medicinskih elastomerov. Komisija za pravno presojo odgovornosti je ugotovila, da DUTB v tem postopku prodaje ni bila oškodovana. Ugotovila je tudi, da so delavci DUTB sicer zagrešili več kršitev delovnih obveznosti, a da delovnopravne sankcije ali odškodninski zahtevki do njih niso možni.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija