PRILOŽNOST ZA USTVARJANJE: Izdelajte promocijsko podobo ZRS Koper in si prislužite nagrado

Koper

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper vabi vse zainteresirane k sodelovanju na javnem natečaju za oblikovanje promocijske slikovne podobe oziroma plakata ZRS Koper, ki bo dopolnjevala celostno grafično podobo in komunicirala delovanje, vizijo ter poslanstvo ZRS Koper.

Promocijska slikovna podoba naj bo izdelana v obliki plakata oziroma slike, ki bo lahko uporabljena v različnih komunikacijskih kanalih, npr. publikacijah, drugih tiskanih gradivih, na spletu, na jumbo plakatih … Podana naj bo v pokončnem in ležečem formatu.

Tehnika izdelave je popolnoma svobodna – lahko je fotografija, kolaž, več fotografij, ilustracija, kompozicija, grafični ali drugi likovni izdelek, lahko pa se uporabi tudi kombinacijo različnih tehnik.

Nagrada za zmagovalno rešitev znaša 400 evrov bruto.

Natečajne naloge je potrebno oddati do 20. januarja 2021, do 12. ure, na naslov naročnika.

Razpisno dokumentacijo natečajniki najdejo na spletni strani ZRS Koper ali po elektronski pošti.