Poslovanje odvisno od razmer v gradbeništvu

Posočje

Družba Salonit Anhovo bo letošnje leto zaključila s pozitivnim bruto dobičkom, čisti izid pa bo predvidoma negativen, je povedal predsednik uprave Salonita Julijan Fortunat. Družba, ki ima zaradi slabih razmer v gradbeništvu tudi sama težave, se sicer vse bolj usmerja na tuje trge, priložnost išče predvsem v Afriki.

V zadnjih štirih letih se je poraba cementa v Sloveniji zmanjšala kar za 40 odstotkov. Količine proizvedenega cementa so po Fortunatovih besedah padle na zgodovinsko nizke količine, letos bodo proizvedli le 660.000 ton, še lani pa so v Sloveniji porabili 785.000 ton cementa. Prepolovila se je tudi poraba cementa v Italiji v zadnjih petih letih, iz 42 milijonov ton je padla kar na 20 milijonov ton.

"Upamo, da smo že dosegli dno v upadu porabe cementa v Sloveniji in da bo proizvodnja v prihodnjih letih z novimi velikimi investicijami začela ponovno rasti. Nove priložnosti pa kljub temu iščemo tudi v tujini, poleg Italije, ki je naš tradicionalni trg, ponovno tudi na Hrvaškem ter v severnoafriških državah, predvsem v Libiji in Alžiriji," je na današnji novinarski konferenci povedal Fortunat.

Znižujejo stroške proizvodnje

Zaradi krize v gradbeništvu so v anhovskem Salonitu začeli zniževati stroške proizvodnje. Poleg nižanja plač zaposlenim v managementu in ukinitve določenega dela stimulacij ostalim delavcem so uvedli tudi 38-urni delavnik na teden, zmanjšali uporabo tradicionalnih energentov z alternativnimi viri, z bankami pa uspeli doseči dogovor o reprogramu njihovih dolgov.

Skupna vrednost prodaje naj bi tako konec letošnjega leta znašala 42,1 milijona evrov, kar je 14 odstotkov manj kot v lanskem letu. V Sloveniji bodo prodali za 24,8 milijona evrov, kar pomeni 59 odstotkov celotne prodaje in bo za 27 odstotkov manjša od lanske. V tujini bo Salonit prodal za 17,3 milijona evrov cementa in klinkerja, s tem pa bo lanski obseg izvoza povečal za 16 odstotkov.

Pričakujejo zmanjšanje zadolženosti

Čisti poslovni izid bo po besedah Dragana Mariniča, ki je do 1. decembra letos vodil anhovsko družbo, v veliki meri odvisen od testov slabitev, ki jih bodo opravili pooblaščeni revizorji. Povedal je še, da so kljub zaostrenim gospodarskim pogojem v letošnjem letu uspeli zmanjšati zadolženost do bank s 15 na 12 milijonov evrov ter izvesti nekaj manjših investicij.

K boljšemu poslovanju naj bi bistveno pripomogla tudi večja poraba alternativnih energentov za ustvarjanje potrebne toplote v Salonitovih pečeh. Član uprave Tomaž Vuk je povedal, da bodo v letošnjem letu presegli 60 odstotkov uporabe alternativnih energentov, v prihodnjih letih pa si želijo doseči kar 80-odstotno zamenjavo tradicionalnih energentov z alternativnimi. Med alternativnimi viri predstavljajo 30 odstotkov odpadne avtomobilske gume, 25 odstotkov trda goriva, narejena iz odpadne plastike in tkanin, preostali odstotki pa pripadajo različnim odpadnim oljem in drugim virom.

Deli novico: