Delničarji Salonita Anhovo podelili razrešnico upravi

Delničarji Salonita Anhovo so na današnji skupščini, na kateri je bilo prisotnega 96,56 odstotka kapitala, soglasno podprli vse predlagane sklepe. Med njimi je tudi razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za lansko leto. Lani so sicer pridelali skoraj deset milijonov evrov izgube.

Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila družbe za leto 2012. Poleg tega se je seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2012.

Poslovanje je bilo tudi zaradi velike krize v gradbeništvu slabo, do konca leta so pridelali skoraj deset milijonov evrov izgube. Po današnjem sklepu delničarjev bodo 9,8 milijona evrov izgube pokrili s prenesenimi dobički iz preteklih let, prilagoditvijo otvoritvenega stanja in zmanjšanjem rezerv iz dobička.

Potrdili spremembe statuta

Delničarji so potrdili tudi spremembo statuta družbe, do katere je prišlo zaradi prilagoditve zakonodaji. Za revizorja poslovanja v letošnjem letu pa je bila imenovana revizijska hiša Ernst & Young.

V podjetju, ki še vedno občuti močan upad gradbene dejavnosti v Sloveniji in zato usmerja napore predvsem v večji izvoz in večje aktivnosti na domačem trgu, je trenutno zaposlenih 165 delavcev. Uprava se trudi tudi pri zniževanju stroškov poslovanja in tudi zato upokojenih delavcev v letošnjem letu niso nadomeščali z novimi.