PILOTNA RAZISKAVA V IZOLSKEM DOMU UPOKOJENCEV: Iskali bodo nove rešitve za izboljšanje razmer in dobrega počutja starejših

Koper

V Sloveniji se začenja izvajati pilotna raziskava projekta Pharaon, ki jo financira Evropska komisija in bo proučevala nove rešitve za izboljšanje razmer ter dobrega počutja starejših v domovih za starejše, bolnišnicah in drugih prostorih, kjer ti preživijo veliko časa. V Sloveniji projekt vodi raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, ki v sodelovanju z Domom za upokojence v Izoli začenja izvajati prve pilotne raziskave na tem področju v Sloveniji. V raziskavi sodelujeta tudi lokalna partnerja SenLab in Ericsson Nikola Tesla, ki sta ključna pri zagotavljanju tehnološke podpore, ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).  

Po besedah dr. Michaela Burnarda, namestnika direktorice in vodje projekta v InnoRenew CoE, je cilj pilotne raziskave izboljšati kakovost podatkov o prebivalcih domov za starejše in o njihovem okolju, kar bo pomagalo ustvariti bolj prilagojeno oskrbo in zdravljenje. Med možnostmi je uporaba pametnih ur, ki beležijo biosignale, kot sta bitje srca in aktivnost, na podlagi katerih oskrbovalci in zdravniki lahko pridobijo boljše informacije o prebivalcih. Spremljala se bo tudi kakovost okolja, s čimer se bo lahko zagotovilo večje udobje prebivalcev in boljšo energetsko učinkovitost stavb.

V okviru projekta bodo razvili tudi tehnologijo za poenostavljene načine komuniciranja z družino, prijatelji in oskrbovanci v obliki preprostih videoklicev, kar bo omililo občutke osamljenosti in osamitve starejših. Poleg tega bodo tehnološke rešitve nadgrajene tako, da bodo vključevale informacijo o lokalnih dogodkih in prijavah na dogodke, s čimer se bo poenostavilo sodelovanje stanovalcev doma na lokalnih prireditvah.

Partnerji projekta se trenutno pripravljajo na predhodno testiranje, ki predstavlja prve korake pri implementiranju rešitev, nato pa bodo začeli z dolgoročnim preizkušanjem rešitev na večjemu številu udeležencev in tako proučili vrednost teh rešitev ter možnosti za nadaljnji razvoj. Pristop vključevanja starejših odraslih v ustvarjanje rešitev, zasnovanih zanje, zagotavlja kritičen vidik projekta in je hkrati tudi ključen element agende za zdravo staranje pri Svetovni zdravstveni organizaciji.

Faze testiranja vključujejo stroge preglede varnostnih in zasebnih vidikov, ki ščitijo uporabnike pred zlorabo in neželeno uporabo njihovih podatkov. Odgovorno in etično ravnanje z zbiranjem podatkov, še posebej kadar gre za osebne in zdravstvene  podatke starejših, je dodaten vidik, po katerem se projekt Pharaon razlikuje od ostalih.

Projekt predvideva tudi objavo razpisa, na katerega se lahko prijavijo različni deležniki s svojimi tehnološkimi rešitvami za izboljševanje zdravja in dobrega počutja starejših odraslih.

Projekt Pharaon, ki združuje 42 mednarodnih partnerjev, financira Evropska komisija v okviru programa za financiranje raziskav in inovacij Obzorje 2020. Projektu je namenila približno 18,5 milijona evrov in tako jasno sporočila, kakšen pomen pripisuje temi zdravja in dobrega počutja starejših prebivalcev.