OB 2. OBLETNICI PRESEGLI ZASTAVLJENE CILJE: Sodelavcem InnoRenew CoE čestital tudi minister Pikalo (FOTO)

Koper

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je bil ustanovljen na današnji dan, 15. februarja, pred dvema letoma. Ob tej priložnosti je skupaj z Univerzo na Primorskem, enim od osrednjih soustanoviteljev, organiziral slavnostni dogodek, ki so se ga, poleg zaposlenih v InnoRenew CoE, udeležili tudi minister za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Jernej Pikalo, župan Izole Danilo Markočič in rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič.

Od leve k desni: direktorica centra odličnosti Andreja Kutnar, rektor UP Dragan Marušič in minister za izobraževanje Jernej Pikalo

InnoRenew CoE že od ustanovitve leta 2017 s svojim trdim delom, ustvarjalnostjo, inovativnostjo in s sodelovanjem z gospodarstvom predano zasleduje začrtano pot – postati vodilna ustanova na svetu s področja raziskovanja obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter pri vpeljavi tega v industrijsko prakso.

Danes je prisotne je v uvodnem nagovoru pozdravila direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar, ki je izrazila veliko zadovoljstvo, da so se minister in drugi pomembni gosti odzvali njihovemu vabilu. Veseli jo, da so v InnoRenew CoE v prvih dveh letih delovanja dosegli in presegli že kar nekaj zastavljenih ciljev. Dejavnosti, ki so njihovo delo še posebej zaznamovale v preteklih mesecih, so povezane z gradnjo zgradbe InnoRenew CoE.

Rektor Dragan Marušič in gonilna sila InnoRenew CoE Andreja Kutnar

Arhitektka in raziskovalna asistentka Eva Prelovšek Niemelä je natančneje predstavila vse pretekle aktivnosti, povezane z gradnjo, in načrte za novo zgradbo InnoRenew CoE. Spomnimo, da so natanko pred enim letom z Občino Izola in z Univerzo na Primorskem podpisali tripartitno pogodbo o prenosu stavbne pravice na delu zemljišča v izolskih Livadah, septembra pa so pridobili gradbeno dovoljenje.

Trenutno so v postopku izbora izvajalca gradnje in nadzora. Na območju Livad v Izoli sta načrtovana dva objekta znanstvenoraziskovalnega centra InnoRenew CoE. V prvem objektu so predvideni kabineti in laboratoriji, v drugem pa laboratorij za pripravo kompozitov. Objekta sta zasnovana v pritličju iz betonske in v nadstropjih iz masivne lesene konstrukcije.

Zgradba centra odličnosti bo umeščena na območje izolskega kampusa v Livadah.

Z zunanjostjo se bosta objekta aktivno povezovala z lokalnim okoljem: na fasadah bodo uporabili lokalni kamen in les, objekt pa bo obdajal privlačen javno dostopen park z avtohtonim rastjem. Les na fasadah bodo uporabili na tradicionalen način: kot senčilo, pergolo in vertikalni 'latnik' za podporo rastočim plezalkam in vinski trti. Notranjost objekta bo oblikovana po principu restorativnega in ergonomskega oblikovanja, ki je eden glavnih raziskovalnih principov inštituta. S pomočjo vidnih lesenih površin, prijetne akustike in osvetlitve bo poskrbljeno za zdravo in inovativno delovno okolje. Notranji atrij, ki bo povezoval vsa nadzemna nadstropja, bo omogočal aktivno komunikacijo in občutek pripadnosti med zaposlenimi.

Stavba je zasnovana kot raziskovalni projekt per se , zasnovali in projektirali so jo raziskovalci inštituta, zato bo mogoč nenehen monitoring, ki bo obsegal opazovanje trdnosti in trajnosti lesa na zunanjosti in v notranjosti objekta, številne meritve prehodov temperature in vlage, obnašanja konstrukcijskih sistemov, ugotavljanja zdravju prijaznih rešitev ter ergonomije na delovnih mestih.
Skupinska fotografija udeležencev današnjega slavnostnega dogodka
Dogodek se je nadaljeval s pregledom raziskovalnega dela, novih projektov in petih raziskovalnih skupin v InnoRenew CoE. Najprej je dr. Michael Burnard  predstavil delo raziskovalne skupine za človekovo zdravje v grajenem okolju: "Delo te skupine vodi k srečnejši, bolj zdravi in produktivnejši družbi, saj zagotavlja, da bodo naše zgradbe omogočile več kot zgolj najosnovnejše potrebe in nas bodo tesneje povezale z naravnim okoljem ." 

Dr. Anna Sandak, vodja raziskovalne skupine za modifikacijo lesa, je v svojem nagovoru zagotovila, da z raziskavami in projekti, s katerimi se ukvarjajo v skupini, spodbujajo večjo uporabo premalo izkoriščenih vrst lesa, nove načine uporabe lesa in drugih obnovljivih materialov ter napredne tehnike za karakterizacijo materialov in njihovih obdelav.

Andreja Kutnar z raziskovalcem Michaelom Burnardom

V raziskovalni skupini za informacijske in računalniške tehnologije, ki jo vodi dr. Miklós Krész, trenutno delajo na dveh zagonskih projektih InnoRenew CoE ter na petih dodatno pridobljenih projektih, s katerimi si prizadevajo izboljšati digitalizacijo industrijskega in človekovega okolja, povezanega z obnovljivimi materiali in trajnostnimi stavbami na ravni proizvodov in postopkov.

Raziskovalna skupina trajnostne gradnje z obnovljivimi materiali pa se osredotoča na sistemsko načrtovanje zgradb z leseno konstrukcijo. Dr. Iztok Šušteršič se skupaj s svojo ekipo ukvarja s ključnimi izzivi grajenega okolja, kot so izboljšanje splošne trajnosti gradnje in stavb z racionalno rabo lesa in drugih obnovljivih materialov ter izboljševanje inženiringa v lesenih stavbah, ki omogoča uporabo lesa v visokih stavbah in ustvarjanje prilagodljivih prostorov za hitro spreminjajoče se prebivalstvo.

Nazadnje je dr. David DeVallance predstavil delo raziskovalne skupine za kompozite iz obnovljivih materialov in poudaril, da je ključni cilj te skupine izboljšati inovacije pri obnovljivih kompozitih, na podlagi katerih bi iz premalo cenjene in izkoriščene biomase lahko razvijali kompozite z dodano vrednostjo.

Ob obletnici je zaposlenim čestital tudi rektor Univerze na Primorskem dr. Dragan Marušič in izrazil zadovoljstvo nad uspehi in dosedanjimi rezultati Innorenew CoE. Minister dr. Jernej Pikalo pa je povedal: "Vsi stremimo k internacionalizaciji. Tokrat pa se je to prvič dejansko tudi zgodilo, in zato vam čestitam." Dejal je tudi, da je nova zgradba nujno potrebna za nadaljnji razvoj in nemoteno delo inštituta in da upa, da bomo to skupaj tudi dosegli.

Dogodek se je zaključil s pogostitvijo, kjer so se prisotni v sproščenem vzdušju spomnili dosedanjih dosežkov – zaposlenih je že 47 strokovnjakov z različnih področij in iz različnih držav, z uspešnimi projektnimi prijavami so v InnoRenew CoE pridobili več kot milijon in pol evrov dodatnih sredstev, v Živem laboratoriju so združili več kot 100 članov, z organizacijo in aktivno udeležbo na nacionalnih in mednarodnih dogodkih pa so se uspešno umestili na zemljevid raziskovalnih ustanov.

Ob tem se celotna ekipa InnoRenew CoE zahvaljuje tudi projektnim parterjem – Univerzi na Primorskem, inštitut uFraunhofer WKI, Zavodu za gradbeništvo Slovenije, Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Univerzi v Mariboru, Inštitutu za celulozo in papir, Zavodu eOblak, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje ter Regionalni razvojni agenciji ljubljanske urbane regije  – za vso podporo, ki so jo in jo še vedno nudijo.

Deli novico: