NI RES, DA IZOLANI PROIZVEDEJO NAJVEČ ODPADKOV! Statistični urad zabeležil napačne podatke

Izola

V minulih dneh so mediji poročali o količinah odpadkov na prebivalca po občinah v Sloveniji. Med drugim je bilo objavljeno, da se v občini Izola letno zbere 855 kg odpadkov na prebivalca in da je odstotek ločeno zbranih frakcij odpadkov 38 odstotkov. Objavljene informacije, ki jih je v javnost poslala Slovenska Tiskovna Agencija (STA), v obliki člankov pa povzeli številni mediji, so Komunalo Izola izredno presenetile, saj so bili navedeni podatki nepravilni in neresnični. Kako se je lahko kaj takega zgodilo?

Po krajši raziskavi so pri Komunali Izola ugotovili, da so podatki v bazah Statističnega urada za leto 2016, ki so bili tudi dosegljivi na njihovih spletnih straneh, napačni. Statistični urad je napako raziskal, sprožil revizijo podatkov in podatke umaknil; informacijo o tem in opravičilo je objavil na svojih spletnih straneh.

                   POVEZAVA do objave Statističnega urada Republike Slovenije.

Dejstvo je, da znaša količina odpadkov na prebivalca v občini Izola okrog 496 kg na leto, kar je približno na nivoju slovenskega povprečja. Delež ločenosti odpadkov pa je po podatkih v letu 2017 dosegel kar 56 odstotkov, kar je nad slovenskim povprečjem. V kolikor bi upoštevali še ločene frakcije povzročene s strani pravnih oseb, ki jih oddajajo drugim pooblaščenim prevzemnikom, bi bil ta delež nad 65 odstotkov, kar je zavidljiv rezultat, so prepričani pri Komunali Izola.

V zadnjih letih so bili zelo aktivni na področju ravnanja z odpadki, kar se izkazuje z dobrimi doseženimi rezultati ločevanja odpadkov, kot tudi dobrim odzivom s strani uporabnikov. Vse to dokazujejo tudi rezultati izvedene ankete zadovoljstva uporabnikov s storitvami, kot tudi dobre ocene obiskovalcev Izole. Uspešnost ločevanja odpadkov v občini Izola je nad povprečjem ločevanja v obalnih občinah, kot tudi nad slovenskim povprečjem.

V Izoli dosledno ločujejo odpadke, kar je razvidno tudi iz rasti kazalnika ločenosti odpadkov, ki iz leta v leto narašča.

"Želimo poudariti, da nas žalosti netočno in neresnično poročanje v nekaterih medijih, saj v Komunali Izola veliko vlagamo v kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov ter izboljšave poslovnih procesov," so sporočili iz izolskega javnega podjetja, kjer še dodajajo: "Občanke in občani Izole vestno ločujejo odpadke in zato je toliko bolj pomembno, da so o rezultatih svojega delovanja pravilno obveščeni."

Deli novico: