Lani na zavodu večji delež brezposelnih mladih

Na zavodu za zaposlovanje se je lani zaradi neugodnih zaposlitvenih razmer, ki so prizadele zlasti mlade, med drugim povečal delež iskalcev prve zaposlitve in s tem brezposelnih, starih med 15 in 29 let. Iskalcev prve zaposlitve je bilo konec leta skoraj 18 odstotkov, delež starih do 29 let pa je presegel 26 odstotkov.

Po podatkih zavoda za zaposlovanje se je v medletni primerjavi delež iskalcev prve zaposlitve decembra povečal s 15 na 17,8 odstotka.

V zadnjem lanskem mesecu se je na novo prijavilo skoraj 1400 iskalcev prve zaposlitve, iz evidence pa se je, ker so dobili prvo zaposlitev, odjavilo 536 brezposelnih. V celotnem letu se je na novo prijavilo nekaj več kot 19.000 iskalcev prve zaposlitve, kar je 17 odstotkov več kot predlani, prvo zaposlitev pa je dobilo okoli 7700 oseb oz. pet odstotkov več kot predlani.

Delež starih od 15 do 29 let je decembra znašal 26,2 odstotka, medtem ko je bil leto prej pri 23,6 odstotka. Delež te starostne skupine je konec leta 2009 in del leta 2010 presegal 28 odstotkov, nato je bil konec leta 2010 nekaj nad 25 odstotkov, konec leta 2011 pa nekaj nad 24 odstotkov.

Večji delež brezposelnih žensk

Decembra lani se je v strukturi brezposelnih povečal tudi delež žensk (s 46,5 na 47,9 odstotka), delež dolgotrajno brezposelnih (s 45,5 na 47,9 odstotka), delež starih med 30 in 39 let (z 22,4 na 23,4 odstotka) in brezposelnih s terciarno izobrazbo (s 14,3 na 15,7 odstotka).

Zmanjšal pa se je delež trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev (s 26,4 na 23,5 odstotka) ter brezposelnih s prvo in drugo stopnjo izobrazbe (s 34,4 na 32,9 odstotka) in brezposelnih, starih med 40 in 49 let (z 20 na 19,8 odstotka).