Krško nuklearko davi vnovič vključili v omrežje

Nuklearno elektrarno Krško (Nek) so po približno poldrugi mesec trajajočem rednem remontu zjutraj nekaj po četrti uri vnovič vključili v elektroenergetsko omrežje. S tem se je začel njen 27. gorivni ciklus, v skladu z obratovalnimi postopki pa bodo v prihodnjih dneh zviševali moč elektrarne, so davi sporočili iz Neka.

Iz krške nuklearke so sporočili, da so remontna dela po preteklem 26. gorivnem ciklu izvedli kakovostno in predstavljajo dobro podlago za njeno varno in zanesljivo nadaljnje obratovanje.

Med remontom so izvedli številne aktivnosti na področju preventivne obnove opreme in tehnoloških posodobitev. V okviru obsežnih preventivnih vzdrževalnih del, ki povečujejo varnost in zanesljivost obratovanja, pa lahko izpostavijo zamenjavo vodil detektorjev za meritev porazdelitve moči v sredici reaktorja, desetletni remont visokotlačne turbine in zamenjavo ene od linij varnostnih baterij, so navedli.

Na področju tehnološke nadgradnje so izvedli okvirno 30 modifikacij, ki bodo zagotovile višjo raven jedrske varnosti in zmanjšale tveganja v bodoče. Med njimi je izgradnja redundantnega 400-kilovoltnega transformatorskega polja, zamenjava glavnega transformatorja, zamenjava sistema meritve temperature reaktorskega hladila in posodobitev izolacijskih ventilov glavnih parovodov.

Poleg remonta tudi aktivnosti za stabilizacijo goriva

Hkrati so uspešno zaključili projekta razbremenilnega sistema zadrževalnega hrama in pasivni sistem vezave vodika v zadrževalnem hramu iz programa nadgradnje varnosti, so dodali.

Med remontom so izvedli še vrsto preventivnih aktivnosti za stabilizacijo goriva v smislu povečanja njegove odpornosti na vibracije povzročene s prečnimi pretoki na obodnih ploščah reaktorja. Pri tem so uporabili najsodobnejše strokovne metode in preverjene rešitve, zagotavljajo.

Gorivne elemente so pregledali s po njihovi oceni zanesljivo metodo In-Mast-Sipping, z ultrazvočno metodo ter tudi vizualno s pomočjo podvodnih kamer. Iz nadaljnjega obratovanja so izločili vse gorivne elemente, pri katerih je obstajal sum puščanja.

Z vgradnjo jeklenih palic na robu gorivnega elementa so mehansko ojačali štiri elemente, ki so nameščeni na izpostavljenih mestih, na katerih so odkrili poškodbe zaradi prečnih tokov.

Uprava Neka še zagotavlja, da so dopolnili akcijski načrt ukrepov, s katerim bodo med obratovanjem spremljali stanje goriva v sredici reaktorja. Hkrati so poudarili, da so izvedli vse možne ukrepe, ki z visoko verjetnostjo zagotavljajo, da do podobnih poškodb goriva med obratovanjem v prihodnjem ciklu ne bo prišlo.

Opravili ultrazvočni pregled

Med pomembne preventivne preglede opreme sodita ultrazvočni pregled vseh vijakov obodnih plošč reaktorja in preverjanje tesnost cevnih snopov uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov. Oba izvedbeno zahtevna pregleda sta potrdila integriteto in neoporečnost tako obodnih plošč reaktorja kot tudi uparjalnikov.

S pregledom vseh vijakov obodnih plošč reaktorja so potrdili njihovo ustreznost in zavrgli sum, da bi lahko bili vzrok pojavu prečnih pretokov. Pregled uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov pa je potrdil zahtevano tesnost cevnih snopov uparjalnikov med obratovanjem.

Vse remontne aktivnosti in rešitve, ki bodo prispevale k višji ravni jedrske varnosti v prihodnje, so podrobno spremljale pooblaščene organizacije oz. strokovnjaki, med njimi tudi Uprava RS za jedrsko varnost. Vsi so podali pozitivno mnenje o ustreznosti in kakovosti izvedenih del, je še sporočila uprava Neka.

Deli novico:

Minovak |  19 .11. 2013 ob  10: 21
Me pa res zanima, kdaj se boste Primorci vključili v energetski sistem s svojimi vetrnimi elektrarnami, ki jih nočete zaradi dveh ptičev ali še kaj drugega, predvsem po tistem, kar smo zadnji čas zasloveli v svetu. Vsi drugi Slovenci se moramo nečemu odreči, bodisi zemlji, zraku ali možnosti sevanja za pridobivanje elektrike, samo vi pa NIČ. Elektriko pa imate radi ali ne!