KOMUNALA IZOLA TA TEDEN ZBIRA NEVARNE ODPADKE: Tokrat nekaj sprememb glede lokacij

Izola

Javno podjetje Komunala Izola obvešča, da bo od 16. do vključno 20. maja v občini Izola potekala spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Nevarne odpadke bo možno oddati na več različnih lokacijah tako v mestnem središču kot tudi na podeželju. Tokratna akcija bo prinesla nekaj sprememb glede lokacij, in sicer sta na seznam dodatni dve novi lokaciji, dve dosedanji pa se ukinjata.

Na pobudo stanovalcev obrtno-stanovanjske cone in Župančičeve ulice so na seznam stalnih lokacij tokrat dodali dve novi, to sta parkirišče pri upravni enoti, kjer bodo lahko uporabniki nevarne odpadke lahko oddali v petek med 16.30 in 17.30 ter v Župančičevi ulici, pri ekološkem otoku, kjer bo premična zbiralnica postala v soboto med 17. in 17.30.

Obenem sta bili zaradi izredno nizkega obiska v zadnjih nekaj letih lokaciji Mala seva in Šared (cesta proti staremu Jagodju) izločeni iz seznama dosedanjih stalnih lokacij. Omenjeni lokaciji bosta v primeru zainteresiranosti uporabnikov v prihodnje lahko ponovno dodani.

Premična zbiralnica je namenjena zbiranju oz. oddaji nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kot so: stara zdravila, kozmetični izdelki, uporabljeno jedilno olje, ostanki kemikalij, barv, lakov, topil, sprejev ter prazne embalaže le-teh, odslužena svetila in tudi manjši električni aparati.

Ti odpadki vsebujejo snovi oz. materiale, ki so zdravju in okolju zelo škodljive, zato je potrebno z njimi ravnati še posebej previdno in jih že v gospodinjstvu zbirati ločeno. Nevarne odpadke se namreč ne sme odlagati z ostalimi odpadki.

Premična zbiralnica nevarnih odpadkov bo med 16. in 20. majem občanom na razpolago na različnih zbirnih lokacijah po sledečem časovnem razporedu:

Torek, 16. maj:

od 12.00 do 13.00 – Polje, ob ekološkem otoku (nasproti hišne št. Polje 13 b),

od 13.30 do 14.30 – Korte, cesta proti turistični kmetiji Kotrle (na parkirišču pri transformatorski postaji),

od 15.00 do 16.00 – Jagodje – Dobrava, parkirišče pri Krajevni skupnosti (Jagodje 24/a),

od 16.30 do 17.30 – Jagodje (križišče za Košterlag, šolska avtobusna postaja Montekalvo-most).

Sreda, 17. maj:

od 12.00 do 13.00 – Korte, pri zadružnem domu,

od 13.30 do 14.30 – Medoši, avtobusna postaja,

od 15.00 do 16.00 – Malija, avtobusna postaja,

od 16.30 do 17.30 – Cetore, parkirišče pred vasjo.

Četrtek, 18. maj:

od 12.00 do 13.00 – Korte, pri stari šoli – Hostel,

od 13.30 do 14.30 – Malija, pri nogometnem igrišču,

od 15.00 do 16.00 – Šared, parkirišče nad barom Šaredin,

od 16.30 do 17.30 – Baredi, avtobusna postaja.

Petek, 19. maj:

od 12.00 do 13.00 – parkirišče pri cerkvi Sv. Mavra,

od 13.30 do 14.30 – Drevored 1. Maja, pri kava baru Oljka,

od 15.00 do 16.00 – Morova ulica, na parkirišču pri gostilni Sonja,

od 16.30 do 17.30 – Obrtno – stanovanjska cona, parkirišče pri Upravni enoti.

Sobota, 20. maj:

od 8.00 do 9.00 – Veliki trg, pri gostilni Ribič,

od 9.30 do 10.30 – parkirišče pri Ladjedelnici, pri črpališču,

od 11.00 do 12.00 – Veluščkova – Partizanska ulica,

od 12.30 do 13.30 – Livade, na parkirišču pri OŠ Livade,

od 14.00 do 15.00 – Jagodje, Ulica Proletarskih brigad, nasproti bloka št. 18,

od 15.30 do 16.30 – Ulica Oktobrske revolucije, pri transformatorski postaji,

od 17.00 do 17.30 – Župančičeva ulica – pri ekološkem otoku.

Uporabniki komunalnih storitev Komunale Izola so letak s časovnim razporedom in lokacijami premične zbiralnice prejeli skupaj z obračunom komunalnih storitev, razpored pa bo objavljen tudi na spletni strani Komunale Izola.

Nevarne odpadke lahko uporabniki brezplačno dostavijo tudi na izolski zbirni center, ki se nahaja na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov (ob glavni cesti proti Šaredu), ob predaji pa morajo predložiti zadnje potrdilo o plačilu storitev zbiranja in odvoza odpadkov.

Zbrane nevarne odpadke iz gospodinjstev bo Komunala Izola začasno skladiščila v posebnem zabojniku na zbirnem centru in jih nato predala pooblaščenemu prevzemniku.

Za dodatne informacije v zvezi z akcijo zbiranja nevarnih odpadkov je na voljo telefonska številka 05/66 34 950 ali elektronski naslov odvozi@komunala-izola.si