KOMISIJA IZBRALA NAJBOLJŠO REŠITEV ZA NOVI VRTEC V LUCIJI: To so predvideli avtorji (FOTO)

Piran

Občina Piran je skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) izvedla javni projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za vrtec v Luciji, ki vključuje vrtec Morje Lucija in vrtec La Coccinella Piran s podzemno garažo in zunanjo ureditvijo. Na javni natečaj je prispelo 7 avtorskih rešitev.

V okviru natečaja so avtorji iskali projektne rešitve za objekt, ki bo zadostoval programsko prostorskim zahtevam vrtca z 22 oddelki: vrtca Morje Lucija s 16 oddelki in vrtca La Coccinella Piran - Scuola dell'Infanzia La Coccinella Pirano s skupno šestimi oddelki. Zasnova objekta je morala zagotavljati optimalno izvedbo investicije in ekonomično investicijsko vzdrževanje, projekt pa je predviden z naravi prijaznimi materiali po principu trajnostne in energetsko varčne gradnje.

Komisijo so sestavljali predstavniki ZAPS, Občine Piran in predstavnikov obeh vrtcev. Rešitve so vrednotili po merilih kakovosti urbanistične programsko-funkcionalne, arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove, merilih gospodarnosti, trajnosti in energetske učinkovitosti ter skladnosti zasnove. Posebno pozornost je natečajna komisija namenila še ohranjanju kakovostne avtohtone drevnine, ki je za obmorske kraje v poletnih mesecih ključnega pomena za kakovost bivanja.

Prvo nagrado je komisija podelila avtorjem: Rok Jereb, univ. dipl. inž. arh., Blaž Budja, univ. dipl. inž. arh., Maja Slapernik, univ. dipl. inž. arh., Nina Majoranc, univ. dipl. inž. arh., Manica Lavrenčič, mag. inž. arh., Petra Stojsavljević, univ. dipl. inž. arh., za krajinsko ureditev pa dr. Dušanu Stuparju, univ. dipl. inž. kraj. arh.

"Avtorji natečajne rešitve so zelo dobro razumeli kompleksnost natečajne naloge in zahtevnost obstoječega stanja območja ter podali rešitev, ki je celovito odgovorila na prostorske probleme, obenem pa najbolje zasnovala tudi novo stavbo, v kateri bosta odlično in enakovredno delovala oba vrtca – slovenski in italijanske manjšine," so na občini zapisali v sporočilu za javnost.

Atrijski objekt novega vrtca so umestili proti severnemu robu parcele vrtca, s čimer je na južni in zahodni strani nastala večja zvezna površina za ograjeno otroško igrišče. Na severni strani novega objekta so naredili javno peš povezavo v smeri vzhod-zahod, ki se na zahodni strani razširi v razširjeno odprto javno ploščad. Nanjo so navezali širšo pot v smeri sever-jug, ki smiselno povezuje obe osnovni šoli – slovensko in italijanske manjšine – z novim vrtcem.

Z umestitvijo in orientacijo objekta ter s pozicijo vhodov so avtorji prostor urbano uredili in smiselno gradirali od javnega (plaza), do poljavnega (vstopna ploščad, atrij) in zasebnega (vrtec) nivoja. Vstopno ploščad z glavnim vhodom v vrtec so umestili na zahodno stran parcele, od koder prihaja večina staršev z otroki. Ploščad so, ločeno od avtomobilskega prometa, postavili na obstoječi nivo sedanjega parkirišča in jo s klančino pod novo stavbo povezali z vstopnim atrijem. Tako novi volumen vrtca deluje nižje in je zato bližje merilu otrok, nadstropna etaža pa je že nadstrešek nad vstopnim delom.Avtomobilski promet poteka le po Fazanski cesti do uvoza v garažo na JZ delu parcele, ostali del območja pa je prometno popolnoma razbremenjen. Peš dostopi do vseh vhodov so s prometnega stališča varni, saj so ločeni od avtomobilskega prometa in jih le-ta ne seka. 'Drop-off' je organiziran na smiselno preurejenem obstoječem parkirišču na zahodni strani. Z varnostnega, prometnega, funkcionalnega in oblikovnega vidika je dobra tudi umestitev uvozne klančine v garažo na jugo-zahodni del parcele. Posebno pozornost so avtorji namenili dostopnosti s kolesi in za njihovo parkiranje predvideli nadkrito kolesarnico v SZ vogalu pritličja novega objekta, ob vstopni klančini, kamor so smiselno umestili še javni vhod v garažo, ki je v neposredni bližini nove plaze in peš poti. Dodatna stojala za kolesa so ob novi peš povezavi, na robu predvidene plaze.

Igralnice so orientirane na vzhod in jug, prva starostna stopnja je v pritličju, druga v nadstropju. Po dva para igralnic se lahko med seboj povežeta, kar zlasti v popoldanskem času eni vzgojiteljici omogoča nadzor nad dvema igralnicama. Upravi obeh vrtcev sta ločeni, ob obeh krajših stranicah atrija, obenem pa hitro dostopni z vseh strani.

Na skupni javni ploščadi so zeleni otoki, senčna pergola in multifunkcionalna igralna površina, ob novi športni dvorani pa eksperimentalno polje z zelenjavnimi in zeliščnimi gredami. Ograjeni del igrišča je enoten, topografsko oz. višinsko raznolik, z različnimi igrali, ki spodbujajo motoriko in ustvarjalnost otrok. 

"Novi vrtec s svojim gabaritom, konzolnimi volumni nadstropja, z naborom arhitekturnih elementov (plaza, pergola, fasadna senčna polprosojna opna) in barv (opečna terra rossa) ter z oblikovanjem zunanjih ambientov in izborom zelenja tako v pomenskem kot v oblikovnem smislu spoštuje naravni in kulturni kontekst ter ohranja identiteto ožjega in širšega območja Lucije," so še zapisali na občini. Kot dodajajo, urejeno območje izboljšuje kakovost bivanja ožji okolici in krajanom Lucije.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija