KAŠTELIR NAD KORTAMI VELIK TURISTIČNI POTENCIAL: Arheološko najdišče bodo uredili postopoma

Izola

S prvim oktobrom je zaživel projekt Kaštelir, katerega namen je postopoma urediti istoimensko arheološko najdišče nad Kortami, ki bi lahko v prihodnje predstavljali zanimivo turistično točko na podeželju. V prihodnjih dveh letih bodo tako izvedli vzdrževalna in sanacijska dela, postavili pa bodo tudi turistične table, koše za smeti in drugo opremo.

 Izolski občinski svet je na septembrski seji potrdil predlog rebalansa proračuna, kamor so med načrte razvojnih projektov dodali tudi projekt Kaštelir.

Projekt iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška se je začel izvajati v začetku tega meseca in se bo odvijal do konca leta 2021. Celotna vrednost projekta je 155.998 evrov, od tega je 133.169 evrov evropskih sredstev in 22.829 lastnih proračunskih sredstev, so pojasnili na Občini Izola.

Kot so dodali, je namen projekta postopoma urediti arheološko najdišče Kaštelir, ki bi lahko v prihodnje predstavljal zanimivo turistično točko na podeželju.

Sprejeti načrt razvojnih programov zagotavlja le investicijska sredstva za leto 2018, do izvedbe katerih pa v letošnjem letu ne bo prišlo, zato je bilo potrebno z rebalansom proračuna predvideti sredstva za izvajanje strokovno tehnične podpore na projektu ter zagotoviti kontinuiteto izvajanja aktivnosti, ki so predvidene po prijavnici projekta v letih 2019 in 2020.

V prihodnjih dveh letih bodo tako izvajali aktivnosti, ki se nanašajo na izvedbo vzdrževalnih del na gradišču, sanacijo obstoječega suhega zidu ter obstoječe kažete, pa tudi na izdelavo, dobavo in montažo lesenih podestov.

Prav tako so v načrtu izdelava, dobava in postavitev usmerjevalne turistične signalizacije, nabava orodij za opazovanje in igranje, kot sta kukalo in "arheopeskovnik", ter nabava elementov urbane opreme, točneje košev za smeti in stojal za kolesa.

V okviru projekta občina predvideva tudi promocijske aktivnosti za promocijo gradišča ter izvedbo dogodka Gradišče kot nekoč, na katerem bodo obudili stare šege in razložili, kako so v gradišču ljudje živeli.

Deli novico:

Na Irskem in Škotskem |  23 .10. 2018 ob  10: 43
znajo promovirat in vnovčit vsak kamen. Vsaka ruševina ima svojo zgodbo, samo nekaj truda in denarja je treba dat in se bo obrestovalo.
... |  22 .10. 2018 ob  23: 11
-1
...
Mahhh |  22 .10. 2018 ob  18: 28
-3
Sam kamen...