BIOLOŠKI VEČERI SE NADALJUJEJO: Tokrat o nemirnih stenah Kraškega roba

Koper

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT skupaj s projektnimi partnerji na projektu ENGREEN nadaljuje z organizacijo niza bioloških večerov za širšo javnost. Deveto predavanje letošnjih bioloških večerov z naslovom "Iz nemirnih sten Kraškega roba" se bo odvijalo danes, 24. marca, ob 19.00. Predaval bo dr. Boštjan Surina, predavatelj UP FAMNIT ter kustos za botaniko v Prirodoslovnem muzeju Rijeka.

Dr. Boštjan Surina svoje raziskave usmerja v razumevanje raznolikosti cvetnic v času na širšem območju Sredozemlja. Probleme nastajanja in vzdrževanja reprodukcijskih barier med posameznimi razvojnimi linijami cvetnic raziskuje s pomočjo klasičnih in modernejših, molekularno-genetskih metod. Na Famnitu deluje kot predavatelj na področjih sistematike, ekologije in reprodukcijske biologije rastlin, kot kustos za botaniko pa v Prirodoslovnem muzeju Rijeka.

Čeprav se Zemlja danes ponovno nahaja v krizi biotske pestrosti, sedanje krize ne gre primerjati s tistimi iz preteklosti. Prvič se dogaja, da na takšno krizo precej vpliva ena sama živalska vrsta, in sicer človeška. Človek s svojo aktivnostjo pomembno zaznamuje prostor in zveni paradoksalno, da ga na suhih kraških travnikih, ki jih je sam oblikoval skozi stoletja, danes pogrešamo, v skalnih razpokah prepadnih in nedostopnih sten, kjer ga do nedavnega še ni bilo, pa lahko na naravo deluje zelo moteče.

Predavanje bo dvojezično (v slovenščini in italijanščini) in dostopno prek ZOOM povezave. Vsa pretekla predavanja v sklopu Famnitovih bioloških večerov pa so še vedno dosegljiva na tej povezavi.