Na Hrvaškem številni do službe prek poznanstev

Približno 90 odstotkov od 1443 vprašanih na Hrvaškem je potrdilo, da so bili priča nepotizmu pri zaposlovanju drugih oseb, je pokazala raziskava, ki so jo oktobra izvedli na spletni strani posao.hr. Slaba tretjina jih je priznala, da so službo dobili na podlagi družinskih in prijateljskih vezi ter poznanstev.

Več kot polovica vprašanih je odgovorila, da nikoli niso dobili zaposlitve preko zvez ali poznanstev, je še pokazala raziskava, v kateri je bilo 83 odstotkov anketirancev starih od 25 do 44 let. Dve tretjini vseh anketirancev so bile ženske.

Večina meni, da je do službe najlažje prek zvez

Med približno 75 odstotki anketirancev je obveljalo mnenje, da je službo na Hrvaškem najpogosteje moč dobiti samo prek zvez, medtem ko le 1,5 odstotka vprašanih ocenjuje, da je zaposlitev mogoče dobiti tudi po redni poti na javnih razpisih. Četrtina jih meni, da obstajajo enake možnosti za zaposlovanje prek poznanstev kot brez njih.

Več kot tri četrtine vprašanih je odgovorilo, da obstaja nepotizem tako v zasebnih kot v javnih podjetjih. Petina jih meni, da je zaposlovanje prek zvez in poznanstev bolj izraženo v javnem sektorju, slabi trije odstotki pa, da je to značilnejše za zasebno podjetništvo.

Slabih 29 odstotkov vprašanih je še menilo, da ni narobe v času krize sprejetislužbe prek zvez, da je to v vsakem primeru narobe, pa je menilo okoli 35 odstotkov vprašanih, ki so poudarili, da mora službo dobiti najboljši kandidat ali kandidatka.

Ljudje bi zaposlovali ljudi, ki poznajo

Če bi lahko sami zaposlovali delavce, je slabih 80 odstotkov odgovorilo, da bi zaposlili osebo, ki jo poznajo, ob pogoju, da ima ta ustrezne kvalifikacije. Dobri trije odstotki so menili, da ne bi bilo nič narobe, če zaposlili osebo, ki jo poznajo, četudi ta ne bi izpolnjevala pogojev razpisa. Vsaki deseti pa ne bi zaposlil osebe, ki jo pozna, ker to ne bi bilo pravično do ostalih.

Čeprav se zavedajo nepotizma, se večina vprašanih ni odzvala na ta negativen pojav, ker niso želeli ogrožati svojega delovnega mesta ali so ocenili, da je oseba ustrezno kvalificirana, oziroma se ne ukvarjajo z odločitvami uprave. Slabih deset odstotkov bi opozorilo na nepotizem.

Na spletni strani so sklenili, da je nepotizem aktualen problem na Hrvaškem, ker se delodajalci ne zavedajo, da je vsaka zaposlitev nekvalificirane in nekompetentne osebe pogosto korak nazaj za podjetje. Kolektivi, v katerih se ljudje zaposlujejo prek zvez, niso stabilni, ker ni vzpostavljena pravičnost med zaposlenimi, prav tako je onemogočeno napredovanje na podlagi zaslug, so dodali.

63 odstotkov hrvaških anketirancev je prepričanih, da nepotizem obstaja tudi v državah EU, vendar ga je manj kot na Hrvaškem. 15 odstotkov pa jih je menilo, da so delovna razmerja bolje urejena.

Deli novico:

v banana sloveniji |  21 .11. 2013 ob  10: 33
katero vodi tajnica, pa so merilo samo strokovnost!!!! bruhbruh