ZOISOVO PRIZNANJE V ROKE PROFESORICI UNIVERZE NA PRIMORSKEM: Lara Lusa nagrajena za dosežke pri razvoju metodologije medicinske statistike

Koper

V torek, 1. decembra, so bile uradno podeljene letošnje Zoisove nagrade in priznanja, ki predstavljajo najvišje nagrade za dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti. Prejmejo jih raziskovalci, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Sloveniji. Med letošnjimi nagrajenci je tudi izr. prof. dr. Lara Lusa z Univerze na Primorskem, ki je prejela Zoisovo priznanje za znanstvene dosežkein sicer za znanstvene dosežke pri razvoju metodologije medicinske statistike.

Letošnja slovesnost je skladno z aktualnimi ukrepi za zajezitev pandemije covid-19 potekala v obliki predvajanega filma z nagrajenkami in nagrajenci, ki je bil na sporedu na drugem programu RTV SLO. V dokumentarnem filmu "Vrhunci slovenske znanosti v luči nagrajencev za izjemne dosežke 2020" so zbrani portreti vseh prejemnic in prejemnikov Zoisovih nagrad in priznanj, Puhovih priznanj in nagrad ter priznanja Ambasador znanosti Republike Slovenije. 

Dr. Lara Lusa je od leta 2016 zaposlena kot izredna profesorica na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Njeno raziskovalno delo spada na področje razvoja statistične metodologije za potrebe medicinske statistike. Pri tem ne gre le za pomemben vidik dejanske analize podatkov, temveč tudi za razvoj novih pristopov tako k statističnemu modeliranju kot tudi k matematičnim in statističnim vprašanjem, ki se pojavljajo pri takem raziskovalnem delu. Njeno delo vsebuje torej celotno pot od statističnega modeliranja, presoje primernosti statističnih modelov, računalniške implementacije in vsebinske presoje rezultatov v medicinskem kontekstu.

Bibliografija dr. Luse obsega 75 izvirnih znanstvenih del, od tega 71 v revijah, ki so vključene v zbirko Web of Science. Njene objave segajo od metodološko statističnih do raziskovalnih biomedicinskih, kjer je njena vloga predvsem v ustrezni uporabi statističnega znanja. Na metodološkem področju je v času svojega delovanja na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani vzpostavila za Slovenijo povsem novo področje, in sicer analizo visoko razsežnih podatkov. Njeno zanimanje za tovrstne metode sega v čas njene zaposlitve v Milanu in se je odlično ujelo tudi z razvojem genetskih raziskav pri nas.

❗️ ZOISOVO PRIZNANJE | ZOIS CERTIFICATE OF RECOGNITION ❗️ ???????????? "Če je nekdo radoveden glede vsega, kar ga obkroža, je...

Objavil/a Univerza na Primorskem / University of Primorska dne Torek, 01. december 2020

Da gre za svetovno uveljavljeno statističarko dobro ilustrira tudi dejstvo, da je od leta 2016 članica skupine STRATOS (STRengthening Analytical Thinking for Observational Studies) Initiative, in sicer v delovni skupini o visokorazsežnih podatkih (High-dimensional data, Topic group 9) in v delovni skupini o začetni analizi podatkov (Initial data analysis, Topic group 3). Njen ugled v slovenskem prostoru pa se kaže v tem, da je od leta 2013 sourednica revije Metodološki zvezki – Advances in Statistics and Methodology, od leta 2016 pa predsednica programskega odbora mednarodne konference Applied Statistics.