ZBRALI TONO NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV: V Izoli uspešno zaključili spomladansko akcijo (FOTO)

Izola

Komunala Izola je v preteklem tednu uspešno izpeljala spomladansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. V sklopu akcije je bilo zbranih 1.000 kilogramov nevarnih odpadkov.

Akcije, ki je trajala od 17. do vključno 21. maja 2022, se je udeležilo  235 uporabnikov, od katerih je bilo največje število zabeleženo na zbirnih lokacijah v Morovi ulici, na Šaredu, v Drevoredu 1. maja ter v Ulici Oktobrske revolucije.

Med oddanimi nevarnimi odpadki je bilo največ električne in elektronske opreme, starih zdravil, kozmetike ter odpadnega jedilnega olja. Skupna količina zbranih nevarnih odpadkov je bila na enakem nivoju kot v predhodni akciji, ki je potekala oktobra 2021.

Uporabniki storitev Komunale Izola lahko sicer nevarne odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu, brezplačno dostavijo na zbirni center, ki je odprt od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 ter v soboto med 9.00 in 12.00.

Odpadno jedilno olje ter manjšo elektronsko oz. električno opremo lahko uporabniki oddajo tudi v temu namenjene posebne zbiralnike oz. zabojnike, ki so locirani na različnih lokacijah po občini Izola. Odpadne baterije, kozmetične izdelke, žarnice, neuporabna zdravila ipd., pa lahko oddajo v zabojnike za nevarne odpadke na recepciji Komunale Izola, Industrijska cesta 8 ali v prostorih Centra uporabnih predmetov (CUP), na Muzčevi ulici 7 v Izoli.

Za morebitna dodatna vprašanja lahko uporabniki pokličejo na Komunalo Izolo v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 12.00, tel. št. 05/66 34 950 ali pišejo na e-naslov: odvozi@komunala-izola.si