VELIKA PLAKETA MOK SNOVALCEM SVETILNIKA: Svoj izvod lahko dobite tudi v Pokrajinskem muzeju Koper

Koper

Svetilnik je kulturni občasnik za mlade zanesenjake, namenjen učencem drugega triletja osnovnih šol, ob pomoči staršev ali mentorjev pa tudi mlajšim. Bralce seznanja s kulturo, jim širi obzorje, pomaga pri razvoju v 'aktivne državljane', predvsem pa jih seznanja s temami in področji dejavnosti devetih obalnih kulturnih ustanov oz. zavodov, med njimi Pokrajinskega muzeja Koper. 

Občinska komisija je Svetilnik prepoznala kot pomembnem prispevek k spoznavanju in širjenju gledališke, dediščinske in umetnostne vsebine istrskih mest in zaledja med učenci druge triade osnovnih šol ter mu podelila veliko plaketo. "Kvizi, uganke, pobarvanke in zabavne naloge nimajo zgolj razvedrilnega značaja, temveč so rezultat premišljenega pedagoškega pristopa k obravnavi vsebinsko pogosto zahtevnih tem," meni komisija za priznanja in nagrade.

Publikacija za mlade zanesenjake je brezplačna, svoj izvod lahko dobite tudi v Pokrajinskem muzeju Koper.