Večine spletnih uporabnikov ne zanimajo resničnostni šovi

Slovenija

Resničnostni šovi po podatkih raziskave MOSS ne zanimajo kar 60 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov, še nadaljnjih 18,60 odstotka uporabnikov pa takšne informacije niti zanimajo niti jih ne zanimajo. Resničnostni šovi zelo zanimajo le nekaj manj kot šest odstotkov spletnih uporabnikov.

Resničnostni šovi sicer "zelo zanimajo" le 5,60 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov, 15,10 odstotka uporabnikov je odgovorilo, da jih takšne informacije "zanimajo". Med spletnimi uporabniki, ki jih informacije o resničnostnih šovih zelo zanimajo, je sicer 44,8 odstotka moških in 55,2 odstotka žensk.

Največ spletnih uporabnikov, ki jih tovrstne informacije zelo zanimajo, ima končano triletno poklicno šolo, sledijo jim še šolajoči se spletni uporabniki, uporabniki s končano štiriletno srednjo šolo, uporabniki s končano osnovno šolo ali manj ter uporabniki s končano višjo, visoko šolo, univerzo ali več.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice, v obdobju 2013-2015 pa jo izvaja družba Gemius Adria.