V Sloveniji redna misija IMF

Slovenija

V Sloveniji bo danes redno misijo začela delegacija Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Predstavniki IMF, ki jih vodi Antonio Spilimbergo, bodo z ministri, direktorji uradov in drugimi vladnimi predstavniki do 29. oktobra pretresali predlog proračuna za leti 2014 in 2015 ter stanje v bančnem sistemu in v javnih financah.

Slovenski predstavniki bodo članom misije predstavili predlog sprememb proračuna za prihodnje leto, predlog proračuna za leto 2015 in nacionalni reformni program, dopolnjeni program stabilnosti ter program ekonomskega partnerstva, ki jih je Slovenija poslala v Bruselj.

Pregledali bodo tudi poročili o stabilnosti slovenskega bančnega sistema in o finančni stabilnosti, ki ju je pripravila Banka Slovenije, organizatorica obiska, ter ekonomske izzive 2013, ki jih je pripravil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

V skoraj 14 dneh bodo člani delegacije skušali pridobiti kar najbolj realno sliko o razmerah v Sloveniji. Nato bodo, kot je običajno, opažanja in priporočila razgrnili na novinarski konferenci. Ta je predvidena za 28. oktober.